PIT-37 – czym jest i kto go wypełnia?

Wiele wątpliwości dotyczących rozliczeń Urzędem Skarbowym pojawia się głównie u młodych podatników, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na ścieżce zawodowej. To właśnie w nich wzbudza największy strach wypełnienie PIT-u. Nie jest on uzasadniony, ponieważ złożenie deklaracji nie należy do trudnych czynności. Czym więc jest PIT-37 i jak go wypełnić?

PIT-37 – co to?

PIT 37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową niemal każdego podatnika otrzymującego wynagrodzenie netto od płatnika składek. Deklaracja ta dotyczy jednak wyłącznie przychodów, które są opodatkowane według skali podatkowej – 17% i 32%.

Kto wypełnia PIT37?

PIT-37 składają nie tylko osoby pozostające w stosunku pracy, ale niemal wszystkie uzyskujące wynagrodzenie, które jest rozliczane zgodnie z obowiązującą skalą podatkową.

Do wypełnienia deklaracji są więc zobowiązane osoby, które uzyskują przychód z tytułu:

 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,

 • stosunku służbowego,

 • świadczeń emerytalnych,

 • członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,

 • zasiłków,

 • osobiście wykonywane działalności,

 • praw autorskich lub majątkowych,

 • umowy aktywizacyjnej,

 • pracy jako osoba skazana lub aresztowana.

Deklaracji PIT-37 nie składają osoby, które:

 • uzyskują wyłącznie przychody zwolnione z podatku,

 • uzyskują przychody inne niż opodatkowane według skali (prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej)

Jakie ulgi możesz uwzględnić w PIT 37?

W deklaracji PIT-37 możesz uwzględnić także ulgi, które Ciebie dotyczą. Wówczas należy wraz z samą deklaracją złożyć również załącznik. Odliczenia mogą dotyczyć:

 • darowizny na cele pożytku publicznego, krwiodawstwa, kultu religijnego,

 • ulgi rehabilitacyjnej i wydatków z nią związanych,

 • ulgi internetowej, która nie przekracza 760 zł,

 • edukacji,

 • ulgi prorodzinnej,

 • ulgi abolicyjnej.

Ulgi powinny zostać uwzględnione w załączniku PIT/O.

Jak wypełnić PIT-37?

Usługa e-PIT ułatwiła życie wielu podatników. Dotychczas do wyboru mieliśmy samodzielne uzupełnienie lub wizytę u księgowej. W przypadku e-Pit wystarczy tak naprawdę zalogowanie do programu i weryfikacja zeznania, które zostało automatycznie wygenerowane. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie kwoty widoczne w zeznaniu i dokumencie wydanym przez płatnika składek – najczęściej pracodawcę.

Przy samodzielnym uzupełnianiu wniosku należy PIT-37 wypełnić wartościami wskazanymi w PIT-11. Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

 • listem poleconym,

 • elektronicznie,

 • przez system Twój ePIT,

 • programem do rozliczeń rocznych.