adwokat Gdańsk

Niezastąpiona reprezentacja adwokata przy rozwodzie

W sytuacji, gdy para nie potrafi się porozumieć, nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, zapada decyzja o wniesieniu do sądu sprawy o rozwód. Wszelkie formalności z tym związane najlepiej powierzyć adwokatowi. To za jego pośrednictwem ustala się warunki związane z podziałem majątku oraz ewentualną opieką na dziećmi i płaceniem alimentów. Małżonkowie decydują w pozwie o tym czy rozwód ma być wniesiony z wyłączną winą któregoś z nich, czy bez orzekania o winie. Od tego w dużej mierze zależy przebieg rozprawy i czas jej trwania.

Adwokat z Gdańska może reprezentować stronę przy rozwodzie

Sprawa rozwodowa to jedna z najmniej przyjemnych rozpraw toczących się na drodze sądowej. Małżonkowie lub jedna ze stron wnoszących o rozwód zazwyczaj wyczerpała już wszystkie sposoby ratowania związku i nie widzi sensu trwania w nieudanym małżeństwie. Gdy para posiada dzieci adwokat pomoże przygotować się do sprawy pod katem sprawowania władzy rodzicielskiej, ustaleniem zasad widzenia się z dziećmi, spędzaniem czasu z obojgiem rodziców oraz płaceniem alimentów przez jednego z rodziców. W celu znalezienia adwokata, który poprowadzi sprawę rozwodową w Trójmieście, najlepiej poszukać w Internecie pełnomocnika poprzez wpisanie frazy: adwokat Gdańsk. W postepowaniu rozwodowym sąd zwraca uwagę na to czy rzeczywiście małżonkowie są pewni swojej decyzji i czy nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego (zerwanie więzi fizycznej, psychicznej oraz ekonomicznej).

Podział majątku i opieka nad małoletnimi – adwokat Gdańsk

W toku sprawy rozwodowej ustala się zawsze podział majątku. Obie strony mogą zgodnie wnosić o równym podziale nieruchomości, pieniędzy czy innych wartościowych przedmiotów. Niekiedy jednak zdarza się, że któryś z małżonków nabył majątek przed zawarciem związku małżeńskiego i nie zamierza się nim dzielić. Wówczas to na barkach tego małżonka spoczywa udowodnienie w sądzie prawa indywidualnej własności. Sprawami rozwodowymi zajmuje się wielu adwokatów z Trójmiasta. W celu wyboru odpowiedniego pełnomocnika wystarczy w wyszukiwarce internetowej ustawić hasło wyszukiwania: adwokat Gdańsk. Mecenas pomoże nam także w ustanowienia opieki nad dziećmi. Dzięki jego wstawiennictwu będzie można ustalić z małżonkiem sposób i czas opieki nad nimi. Rodzic, z którym dzieci nie będą mieszkały, na co dzień zostanie także obciążony stosownymi alimentami podczas jednej z rozpraw sądowych.