Mózg to najważniejszy organ w ciele

Mózg jest najbardziej złożonym narządem w ludzkim ciele i być może najbardziej złożoną strukturą w znanym wszechświecie. Jest to siedziba świadomości, środek układu nerwowego i centrum kontrolne dla wszystkich dobrowolnych i mimowolnych działań organizmu. Mózg składa się z miliardów komórek nerwowych (neuronów) i komórek podtrzymujących (GLIA). Waży około trzech funtów (1,4 kilograma) i ma mniej więcej wielkości dużego grejpfruta.

Mózg jest odpowiedzialny za myślenie, czucie i motorykę

Mózg jest podzielony na trzy główne części: mózg, móżdżek i mózg. Cerebrum jest największą częścią mózgu i jest odpowiedzialny za większość jego funkcji. Jest podzielony na dwie połówki, zwane półkulami. Lewa półkula kontroluje prawą stronę ciała, a prawa półkula kontroluje lewą stronę.

Móżdwo jest dalej podzielone na cztery płaty: płat czołowy, płat ciemieniowy, płat skroniowy i płat potyliczny. Każdy płat jest odpowiedzialny za określone funkcje. Frontal Lobe kontroluje dobrowolne ruchy mięśni, takie jak chodzenie i mówienie. Płat ciemienny rozpowszechnia informacje z zmysłów, takich jak dotyk i temperatura. Płat skroniowy płat kontroluje pamięć i słuch. Płat potyliczny kontroluje wzrok.

Mózg może się rozwijać i uczyć się przez całe życie

Móżdżek znajduje się pod mózgiem. Koordynuje ruchy mięśni i utrzymuje równowagę. Pier mózgu znajduje się u podstawy mózgu. Kontroluje mimowolne funkcje, takie jak oddychanie i bicie serca.

Mózg jest chroniony przez trzy warstwy tkanki zwane oponami oponowymi. Należą do nich Mater Dura, pajęczak i Pia Mater. Dura Mater jest twardą, zewnętrzną warstwą tkanki. Mater pajęczakowy jest cienką, środkową warstwą tkanki. Mater Pia jest cienką, wewnętrzną warstwą tkanki, która pokrywa powierzchnię mózgu.

Mózg jest również chroniony przez wyraźną ciecz zwaną płynem mózgowo -rdzeniowym (CSF). Ten płyn otacza mózg i rdzeń kręgowy oraz amortyzuje je po urazie.

Mózg może być badany przez badania MRI lub CT

Mózg ma cztery główne regiony: kora mózgowa, móżdżek, pnia mózgu i układ limbiczny. Kora mózgowa jest odpowiedzialna za wyższe funkcje, takie jak myśl, język i pamięć. Jest również odpowiedzialny za dobrowolne ruchy mięśni. Móżdżek koordynuje ruchy mięśni i utrzymuje równowagę. Brainstem kontroluje mimowolne funkcje, takie jak oddychanie i bicie serca. Układ limbiczny reguluje emocje, takie jak strach i przyjemność.

Mózg jest bardzo ważny dla każdego człowieka

Kora mózgowa jest podzielona na cztery płaty: płat czołowy, płat ciemienny, płat skroniowy i płat potyliczny. Każdy płat jest odpowiedzialny za określone funkcje. Frontal Lobe kontroluje dobrowolne ruchy mięśni, takie jak chodzenie i mówienie. Płat ciemienny rozpowszechnia informacje z zmysłów, takich jak dotyk i temperatura. Płat skroniowy płat kontroluje pamięć i słuch. Płat potyliczny kontroluje wzrok.

Kora mózgowa składa się z dwóch rodzajów tkanki: materii szarej i istoty białej. Materia szarej składa się z komórek nerwowych (neuronów). Materia biała składa się z włókien nerwowych (aksonów), które łączą się ze sobą neurony.