monitoring GPS

Monitoring GPS – zaawansowane systemy multimonitoringu floty

Urządzenia do monitorowania pojazdów ciężkich lub osobowych automatycznie rejestrują szczegółowe informacje o pojeździe przez cały czas, niezależnie od tego, czy silnik jest włączony, czy wyłączony. Monitoring GPS występuje na rynku w różnych rodzajach, w tym tachografy i skrzynki elektroniczne, zwane również komputerami podróży lub czarnymi skrzynkami.

Co monitorują lokalizatory GPS?

Monitory prowadzą ciągły zapis pracy pojazdu, umożliwiając identyfikację kierowców i operatorów, którzy łamią prawo. Rejestry monitorowania pojazdów pomagają również zidentyfikować pojazdy, w których naruszono lub wyłączono ogranicznik prędkości. Dostarczają informacje o czasie, w którym pojazd porusza się i stoi w miejscu podczas podróży, prędkości z jakimi porusza się pojazd, odległość, jaką pojazd pokonuje między przystankami, godzinie, dacie i miejscu rozpoczęcia i zakończenia podróży, danych kierowcy oraz identyfikacji pojazdu.

Wskazówki dla użytkowników monitoringu GPS

Przed wyruszeniem w drogę warto upewnić się, że monitor działa prawidłowo, zapisać godzinę, datę i miejsce rozpoczęcia podróży, a także zarejestrować numer rejestracyjny pojazdu.

Będąc właścicielami pojazdów, musimy upewnić się, że:

  • monitor pojazdu działa poprawnie, jest prawidłowo skalibrowany, a jego uszczelki są nienaruszone,
  • specyfikacje pojazdu nie są zmieniane w żaden sposób, który mógłby wpłynąć na kalibrację urządzenia,
  • urządzenie jest ponownie kalibrowane natychmiast po zmianie specyfikacji pojazdu lub przynajmniej co kilka lat,
  • kierowcy są odpowiednio poinstruowani w zakresie korzystania z urządzenia,
  • odzyskujemy zapisy podróży ze swojego pojazdu i przechowujemy je w ciągłej kolejności dat przez co najmniej sześć miesięcy,
  • udostępniamy swoje akta na żądanie upoważnionego funkcjonariusza,
  • sprawdzamy zapisy dla każdej podróży i dla każdego kierowcy, aby upewnić się, że przestrzegane są godziny jazdy i ograniczenia prędkości,
  • kierowcy nadal prowadzą ręczne zapisy dla każdej podróży, w przypadku awarii urządzenia monitorującego.

Monitoring GPS a prawo

Policja może sprawdzić, czy monitor pojazdu jest zamontowany i działa prawidłowo. W przypadku uczestnictwa w poważnej kolizji lub podejrzenia popełnienia poważnych przestępstw, policja może potrzebować zapisu z monitora i danych. Funkcjonariusze mogą sprawdzać zapisy monitorów, odwiedzając zajezdnie pojazdów lub korzystając z zapisów przesłanych od operatorów pojazdów.