Konferencje RODO – przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 roku spowodowało, że firmy zostały zmuszone do dostosowania się do nowej polityki ochrony danych. Przepisy w tym zakresie zostały zaostrzone, a kary za nieprzestrzegania prawa podwyższone. Dlatego niezwykle istotne jest, aby osoby w przedsiębiorstwach odpowiadające za ochronę danych osobowych doskonale znały obowiązki związane z ich przetwarzaniem. Jednym z najlepszych sposobów na aktualizację wiedzy w tym zakresie jest udział w konferencjach o ochronie danych osobowych.

RODO – co to jest i czego dotyczy?

RODO to zbiór przepisów określających w jaki sposób przedsiębiorstwa i organizacje mogą przetwarzać dane osobowe osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej. Celem rozporządzania jest ochrona prywatnych informacji konsumentów oraz ich wrażliwych danych, ujawniających m.in. pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, orientację seksualną, a także przekonania religijne. Nieprzestrzeganie prawa jest zagrożone karą grzywny, a nawet ograniczenia wolności do 2 lat. Pod RODO podlegają wszyscy przedsiębiorcy, którzy sprzedają produkty i usługi osobom fizycznym (prywatnym), bez względu na wielkość firmy i branżę. Dla biznesu RODO oznacza szereg ograniczeń, ale dla konsumentów więcej przywilejów. Dzięki RODO, zyskali oni prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość zażądania usunięcia ich z baz danego przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, że każdy klient musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w sposób świadomy i jednoznaczny oraz może ją cofnąć w każdej chwili.

RODO – jakie obowiązki informacyjne musi wypełniać każdy przedsiębiorca?

Wraz z wejściem w życie RODO, każda firma jest zobowiązana do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), który będzie odpowiadał za wykorzystanie danych i kontrolę nad nimi oraz prowadził tzw. rejestr inspektora ochrony danych, czyli spis wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych w firmie. Ponadto, każde działanie związane z użyciem danych osobowych musi zawierać odpowiednią klauzulę RODO. Czytelna informacja RODO jest obowiązkowym elementem każdego dokumentu np. formularza, vouchera, kuponu, w którym klient podaje swoje dane osobowe. Za nieprzestrzeganie przepisów Inspektor Ochrony Danych może zapłacić karę pieniężną do 10 mln euro, a firma aż 2% rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Dlatego warto uczestniczyć w szkoleniach RODO, aby wiedzieć w jaki sposób prawidłowo wywiązywać się z obowiązków w tym zakresie. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) popularyzuje informacje na temat RODO organizując kampanie edukacyjne, konkursy i wydarzenia specjalne, w tym Dzień Ochrony Danych Osobowych. Instytucja przygotowuje też poradniki dedykowane dla poszczególnych branż i sektorów. Na przykład informacje o RODO w oświacie można znaleźć na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik. Natomiast konferencje i spotkania UODO znajdują się na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/szkolenia-dla-iod