komora chłodnicza

Komora chłodnicza – o potrzebie chłodzenia żywności

Fakt, że znaczna część produkowanej dziś żywności psuje się, zanim zostanie przetworzona i skonsumowana, a nawet zanim dotrze do konsumentów; jest wielkim problemem zarówno dla producentów żywności, jak i dla samych konsumentów. Szacuje się, że straty żywności obejmują obecnie 30% światowej jej produkcji. Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa szacuje, że poprawa dostępu do chłodnictwa w krajach rozwijających się może zapobiec marnowaniu się do 23% łatwo psującej się żywności produkowanej obecnie w tych krajach. W przeciwieństwie do krajów rozwiniętych, w których szeroko rozbudowane łańcuchy chłodnicze są zjawiskiem naturalnym. Komory chłodnicze są tutaj stosowane w każdej rozwiniętej infrastrukturze na każdym szczeblu produkowania żywności.

Dlaczego komora chłodnicza jest tak bardzo potrzebna?

Większość krajów rozwijających się nie posiada obecnie podstawowej infrastruktury i umiejętności do zarządzania i wspierania rozwoju zintegrowanych komór chłodniczych w celu dystrybucji żywności łatwo nadającej się do konsumpcji. W szczególności na obszarach wiejskich przeładunek, przechowywanie, transport, sprzedaż i konsumpcja łatwo psujących się towarów spożywczych często odbywa się całkowicie poza środowiskami o kontrolowanej temperaturze.

Oczekuje się, że rosnące temperatury spowodowane zmianami klimatycznymi spowodują wzrost zapotrzebowania na chłodzenie, podczas gdy ciągły szybki wzrost liczby ludności w krajach rozwijających się zwiększy popyt na żywność. Wraz z rosnącą urbanizacją coraz więcej osób polega na dobrze funkcjonujących łańcuchach chłodniczych w zakresie codziennych dostaw. Żywność jest produkowana głównie na obszarach wiejskich lub poza miastami. Na obszarach miejskich żywność jest często przekazywana przez centra dystrybucyjne, sklepy i rynki wymagające stałej kontroli temperatury. Brakuje jednak komór chłodniczych w mniejszych miejscowościach.

Analizując przykłady płynące z krajów mniej rozwiniętych warto dostrzec jak ważny jest proces chłodzenia żywności na każdym etapie jej przetwarzania i powstawania. Długość takiego łańcucha chłodniczego może się znacznie różnić w zależności od okoliczności. Przykładem krótkiego łańcucha chłodniczego może być domowa lodówka, w której gospodarstwo domowe przechowuje towary własnej produkcji (np. mleko). Łańcuch chłodniczy na całej długości obejmuje wszystkie aspekty, od magazynowania poprodukcyjnego (na małą lub dużą skalę), poprzez przerywany transport do handlu detalicznego.