komornik sądowy Warszawa

Kiedy komornik sądowy może ściągnąć zaległe alimenty od dłużnika?

Komornik sądowy ma prawo ściągać zaległe alimenty od dłużnika na wniosek osoby objętej świadczeniem alimentacyjnym lub sprawującej opiekę nad taką osobą. Komornik jest zobowiązany do egzekucji alimentów nawet w przypadku, gdy dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności. Jak wygląda egzekucja alimentów przez komornika sądowego?

Wniosek o egzekucję alimentów przez komornika sądowego

Jeśli chodzi o łączną wysokość długów alimentacyjnych, które ściąga komornik sądowy, Warszawa należy do niechlubnej czołówki w kraju. Egzekucje są wszczynane na wniosek osoby, której należy się świadczenie alimentacyjne. W przypadku alimentów przysługujących niepełnoletnim dzieciom, w ich imieniu do komornika występuje rodzic lub opiekun prawny. Komornik rozpoczyna czynności najszybciej jak to możliwe. Bez złożenia odpowiedniego wniosku komornik nie może rozpocząć czynności mających na celu egzekucję komorniczą alimentów.

Obowiązkiem komornika jest zawiadomienie o wszczęciu czynności sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Następnym krokiem jest pozyskanie akt sprawy wraz z informacją o alimentach, które zostały ściągnięte wcześniej. Niedopełnienie jednego z tych kroków skutkuje wydłużeniem proces egzekucji alimentów lub uniemożliwieniem ich ściągnięcia ze względów formalnych.

W jaki sposób komornik dokonuje egzekucji alimentów?

W przypadku dłużników alimentacyjnych posiadających stałe zatrudnienie, egzekucja komornicza jest najprostsza. Komornik wysyła do pracodawcy powiadomienie, że część wynagrodzenia ma być przelewana na jego konto na poczet pokrycia długów wynikających z niepłacenia zasądzonych alimentów. Pracodawca jest zobowiązany do spełnienia tego żądania i regularnego przelewania wskazanej części pensji na konto komornika sądowego. Komornik następnie przekazuje uzyskane alimenty osobie wnioskującej o egzekucję po potrąceniu opłaty za wykonane czynności.

Egzekucja alimentów jest możliwa również w przypadku, gdy dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności. W takim przypadku wierzytelność jest potrącana z pieniędzy, które więzień złożył w depozycie zakładu karnego lub uzyskiwanych przez osadzonego za pracę w zakładzie karnym. Jeżeli długi alimentacyjne są bardzo wysokie, komornik może dokonać egzekucji z majątku dłużnika. W tym celu ma prawo dokonać zajęcia ruchomości lub nieruchomości, a następnie wystawić je na licytację. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży majątku w czasie licytacji są przekazywane na poczet wierzytelności. Ewentualną nadwyżkę otrzymuje dłużnik alimentacyjny.