Mobilne suszarnie do zboża

Jakie są zalety mobilnych suszarni do zboża?

Suszenie zboża po zbiorach jest konieczne, by uniknąć rozwoju pleśni i innych czynników chorobotwórczych. Wilgotna pszenica, jęczmień, żyto lub owies szybko się psują. Podobnie jest w przypadku kukurydzy. Mniejszych gospodarstw nie stać na własne suszarnie do zbóż, dlatego mogą skorzystać z mobilnych urządzeń. Dzięki nim wydajnie wysuszy się dowolną ilość plonów, które można przeznaczyć na sprzedaż do młyna lub wykorzystać jako karmę dla zwierząt gospodarczych.

Czym jest mobilna suszarnia do zboża?

Mobilna suszarnia do zboża to sprzęt, dzięki któremu można szybko i dokładnie wysuszyć od kilku do nawet 100 ton zebranych plonów.  Suszarnia za pomocą odpowiedniej aparatury usuwa wilgoć z pszenicy, owsa, jęczmienia, żyta lub kukurydzy. Jednocześnie dba o jakość ziaren, by w kolejnym sezonie umożliwić ich wykorzystanie do wysiewu.

Mobilne suszarnie z oferty takiej jak https://agripak.pl/produkty/suszarnie-przewozne-do-zboza-kukurydzy/ są wyposażone w kosz zasypowy, który ułatwia dosypywanie zboża, a także w ślimak załadowczy, który ułatwia przesypywanie zbóż z worków i prosto z kombajnu. Dodatkowo w mobilnej suszarni znajdują się: separator zanieczyszczeń lekkich wraz z cyklonem, palnik olejowy, wentylator i czyszczalnik grawitacyjny. Dzięki temu proces suszenia przebiega szybko, a osuszone zboże jest dokładnie oczyszczone z wszelkich niepożądanych resztek roślinnych.

Wydajna suszarnia do zboża dla małego gospodarstwa

W małym gospodarstwie można suszyć zboże tradycyjnymi metodami, jednak ich efektywność jest niska. Dodatkowo czas suszenia niepotrzebnie się wydłuża, przez co rolnik nie może zająć się innymi pracami. Suszarnia mobilna rozwiązuje te problemy, przyspieszając usuwanie wilgoci ze zboża i podnosząc wydajność całego procesu.

Małe gospodarstwo zwykle nie może pozwolić sobie na zakup własnej suszarni. Sprzęt zwróciłby się dopiero po kilkunastu latach. Mobilna suszarnia jest w stanie obsłużyć za przystępną cenę wiele gospodarstw, ograniczając konieczność ponoszenia wysokich wydatków inwestycyjnych. Jest to znakomite rozwiązanie dla rolników, którzy mają niewielkie uprawy i na co dzień zajmują się innymi pracami.

W jednej suszarni mobilnej można wysuszyć od 35 do nawet 100 ton kukurydzy i innych zbóż, upraszczając i skracając proces suszenia. Dzięki temu małe gospodarstwa bez inwestycji w drogie sprzęty, poddają swoje zbiory profesjonalnemu suszeniu, a następnie chłodzeniu. Zboże z suszarni można bezpośrednio wsypać do silosa lub na przyczepę.

Zalety mobilnych suszarni do zboża

Mobilne suszarnie do zboża i kukurydzy umożliwiają suszenie zbiorów we własnym gospodarstwie, nawet gdy nie posiada się własnego sprzętu. W ten sposób obniża się koszty suszenia oraz transportu plonów. Wynajem maszyn dodatkowo zapewnia dostęp do innowacyjnych i wydajnych technologii, które wcześniej były dedykowane wyłącznie dla dużych gospodarstw, specjalizujących się w uprawach jednego typu.

Proces suszenia ziarna obejmuje wstępne oczyszczenie pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia i kukurydzy. Zboże jest dzięki temu precyzyjnie przygotowane do sprzedaży, podawania zwierzętom gospodarskim lub przechowywania w silosie aż do wiosny.

Dzięki mobilnym suszarniom zboża chroni się ziarna przed pękaniem i utratą zdolności kiełkowania. Zboża i kukurydza są wrażliwe na temperaturę, dlatego proces suszenia przebiega przy jej optymalnej wysokości. Dodatkowo usunięcie wilgoci z ziaren sprawia, że ryzyko pojawienia się pleśni jest minimalne i dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy zboże jest nieprawidłowo przechowywane. Profesjonalna suszarnia mobilna na wynajem chroni przed stratami finansowymi z powodu zniszczenia plonów przez pleśń, grzyby i inne choroby, a także w wyniku pękania.

Suszarnie mobilne niwelują również problem związany z brakiem słonecznej pogody w czasie zbiorów. Gdy z powodu wysokiej wilgotności powietrza, braku słońca i niskich temperatur, tradycyjne metody suszenia zbóż nie zdają egzaminu, mobilna suszarnia działa niezawodnie.