Jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Złotowie?

Jakie są godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Złotowie?

Godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Złotowie

Czym jest Urząd Skarbowy?

Urząd Skarbowy to instytucja wchodząca w skład administracji skarbowej, która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań z zakresu podatków i opłat lokalnych. W Polsce funkcjonuje obecnie 606 Urzędów Skarbowych, z których jeden z nich znajduje się w Złotowie.

Zadania Urzędu Skarbowego w Złotowie

Głównym zadaniem Urzędu Skarbowego w Złotowie jest wykonywanie obowiązków podatkowych oraz rozliczeń. Urząd Skarbowy w Złotowie odpowiada również za wstępne przygotowanie i wydanie decyzji podatkowych, rocznych zeznań podatkowych PIT oraz wydawanie zaświadczeń o wpłatach podatkowych. Urząd Skarbowy w Złotowie jest również odpowiedzialny za kontrole podatkowe i rozpatrywanie spraw podatkowych, a także prowadzenie postępowań egzekucyjnych i wypłat wierzytelności podatkowych.

Godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Złotowie

Urząd Skarbowy w Złotowie czynny jest w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Ponadto, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia, Urząd Skarbowy w Złotowie jest czynny także w soboty w godzinach od 7.30 do 14.00.

Czynności, które można wykonać w Urzędzie Skarbowym w Złotowie

W Urzędzie Skarbowym w Złotowie wykonuje się wiele czynności, w tym: składanie deklaracji i rozliczeń, składanie wniosków o umorzenie należności podatkowych, składanie wniosków o zwolnienia od podatku, złożenie wyjaśnień dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych, odwołania i skargi.

Inne formy kontaktu z Urzędem Skarbowym w Złotowie

Osoby, które potrzebują porady w zakresie rozliczeń lub innych spraw skarbowych, mogą skorzystać z bezpłatnej Infolinii Urzędu Skarbowego w Złotowie pod numerem 801 055 088. Można również skontaktować się z Urzędem Skarbowym w Złotowie przez pocztę elektroniczną na adres [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Godziny przyjmowania interesantów

W Urzędzie Skarbowym w Złotowie interesanci są przyjmowani w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. Wnioski i dokumenty można składać przez cały czas trwania czynności urzędowych.

Rejestracja wizyt w Urzędzie Skarbowym w Złotowie

Osoby, które chcą się umówić na wizytę w Urzędzie Skarbowym w Złotowie, mogą skorzystać z systemu rejestracji elektronicznej. System rejestracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Złotowie.

Inne usługi świadczone przez Urząd Skarbowy w Złotowie

Urząd Skarbowy w Złotowie oferuje swoim interesantom szereg dodatkowych usług, w tym: doradztwo podatkowe, dostęp do baz danych, stałą pomoc przy rozliczaniu zobowiązań podatkowych, możliwość uzyskania zwolnienia z opłat skarbowych na podstawie ustawy o działalności gospodarczej, a także informacje o stanie i terminach płatności zobowiązań podatkowych.

Kontakt z Urzędem Skarbowym w Złotowie

Urząd Skarbowy w Złotowie mieści się przy ul. Wiejskiej 2 w Złotowie. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych przez Urząd Skarbowy w Złotowie oraz godzin otwarcia, należy skontaktować się z infolinią pod numerem 801 055 088.

Reasumując

Urząd Skarbowy w Złotowie to instytucja wchodząca w skład administracji skarbowej, odpowiedzialna za wykonywanie zadań z zakresu podatków i opłat lokalnych. Urząd Skarbowy w Złotowie jest czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Osoby, które chcą skorzystać z usług świadczonych przez Urząd Skarbowy w Złotowie, mogą skontaktować się z infolinią pod numerem 801 055 088.