biuro rachunkowe Grodzisk Mazowiecki

Jaką formę rozliczenia podatku wybrać?

Polskie przepisy prawne dotyczące podatków są dosyć skomplikowane, a przedsiębiorcy mają do wyboru jedną z czterech form opodatkowania. Nie tylko kwestie finansowe wpływają na decyzję o sposobie rozliczenia. Liczy się także rodzaj podejmowanej działalności.

Rozliczenie podatku za pomocą skali podatkowej

Podatnicy najczęściej rozliczają się z fiskusem na tzw. zasadach ogólnych. Jeśli dochód wynosi mniej niż 85 528 zł, to zostaje obciążony podatkiem w wysokości 17%. Na dochód przekraczający podaną kwotę nakłada się podatek wynoszący 32%. Na zasadach ogólnych mogą rozliczać się osoby prowadzące działalność, pracujące w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną czy pobierające świadczenia ZUS. Warto zaznaczyć, że podatnicy rozliczający się zgodnie ze skalą podatkową mają możliwość wykorzystania ulg podatkowych.

Podatek liniowy jako forma rozliczenia z fiskusem

Osoby zarabiające wyższe kwoty mogą zastosować podatek liniowy. Niezależnie od wysokości osiąganego dochodu podatnicy płacą stałą stawkę wynoszącą 19%. Minusem takiego rozwiązania jest brak możliwości zastosowania ulg podatkowych, skorzystania z kredytu podatkowego czy rozliczenia się z małżonkiem. Wówczas nie ma zastosowania także kwota wolna od podatku. Należy zaznaczyć, że stosując liniową formę opodatkowania, pozostałe przychody pochodzące z innych źródeł rozliczane są oddzielnie.

Zastosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Trzecią sposób rozliczenia się z fiskusem jest ryczałt, zgodnie z którym wysokość podatku wynosi 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10% lub 12,5%. Podatnik rozliczający się w dany sposób nie ma możliwości odliczenia wydatków poniesionych w celach uzyskania przychodów. Należy zaznaczyć, że z ryczałtu nie mogą skorzystać osoby, których roczny przychód przekroczył 2 000 000 euro. Istnieje również lista działalności, które nie mają prawa rozliczać się w powyższy sposób.

Karta podatkowa jako czwarta forma rozliczenia się z fiskusem

Rozliczenie z fiskusem jest możliwe za pomocą karty podatkowej. Podatek nie jest uzależniony od osiąganych przychodów. Jego wysokość jest ustalona w sposób indywidualny. Czynniki brane pod uwagę przy określaniu wysokości podatku to m.in. charakter wykonywanej działalności i miejscowość, w której prowadzona jest firma.

Każdy podatnik powinien szczegółowo przyjrzeć się przepisom prawnym dotyczącym podatków. Z fiskusem można rozliczać się samodzielnie lub powierzyć zadanie specjalistom. W rozliczeniu pomoże nam biuro rachunkowe Grodzisk Mazowiecki lub biuro w innym mieście, aby w korzystny i poprawny sposób rozwiązać kwestie związane z księgowością.