adwokat Gdańsk

Jak znaleźć skutecznego adwokata w Gdańsku lub innym mieście?

Pełnomocnik to osoba, która będzie reprezentować nas w sądzie. Zazwyczaj adwokaci specjalizują się w prawie karnym, rodzinnym, cywilnym, w sprawach spadkowych, upadłościowych, odszkodowaniach albo odzyskiwaniu nieruchomości. Prawnicy obsługują zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Trudno dziś sobie wyobrazić udział w rozprawie sądowej bez wynajętego adwokata. W wielu przypadkach to od jego doświadczenia, wiedzy i zaangażowania zależy wynik sprawy.

Czy muszę zatrudniać adwokata?

Warto podczas rozpraw w sądzie mieć u swojego boku wynajętego adwokata. Czasami oskarżyciel posiłkowy lub pokrzywdzony może ubiegać się o przydzielenie pełnomocnika z urzędu. W praktyce dotyczy to sytuacji, gdy stawający przed sądem jest w stanie udowodnić, że nie stać go na wynajęcie prywatnego adwokata. Jednak pełnomocnik z wyboru zazwyczaj bardziej angażuje się w sprawę swojego klienta, pozostaje z nim w ciągłym kontakcie, omawia na bieżąco wątpliwości, jakie się pojawiają w toku toczącej się rozprawy i ściśle z nim współpracuje. Niektóre rozprawy w ogóle nie wymagają obecności klienta. Dlatego też warto mieć zaufanego pełnomocnika, który w sposób profesjonalny będzie walczył o nasze interesy w sądzie. Jeśli nie mamy pełnomocnika z polecenia, warto w wyszukiwarce wpisać np. hasło adwokat Gdańsk i poszukać opinii o mecenasach. Przed wyborem pełnomocnika warto upewnić się, czy posiada doświadczenie i wiedzę w danej specjalizacji, a także czy prowadził już podobne sprawy do naszej.

Adwokat z Gdańska lub innego miasta może reprezentować w sprawach karnych

Sprawy karne to dział w prawa, w którym pomoc adwokata jest nieodzowna. Począwszy od zatrzymania, postawienia zarzutów osobie oskarżonej, oskarżony powinien mieć na każdym etapie postepowania karnego kontakt ze swoim pełnomocnikiem. Adwokat pomaga także przy składaniu apelacji o uniewinnienie, zwolnienie za kaucją czy zmniejszenie zasądzonego wyroku. Z pomocy pełnomocnika można skorzystać między innymi poprzez kontakt na stronie internetowej: https://adwokatborowik.pl/. Większość adwokatów w zakresie prawa karnego specjalizuje się w sprawach dotyczących: kradzieży, kradzieży z włamaniem, bójek, pobić, rozbojów, zniszczeń mienia, podrabiania dokumentów, prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, nieumyślnego spowodowania śmierci, morderstwa, błędów medycznych, paserstwa, posiadania środków odurzających lub handlu nimi, nielegalnego posiadania broni, nękania, zniesławienia i zniewagi.

W walce o spadek może pomóc adwokat z Gdańska

Prawo spadkowe dotyczy większości osób. Po śmierci bliskich najczęściej dochodzi do dziedziczenia mieszkań, domów, ziemi czy innych wartości materialnych. Niektóre osoby przed śmiercią postanawiają spisać testament tak, aby mieć pewność, że pozostawiony majątek przejdzie w ręce upoważnionej osoby lub osób. Istnieją regulacje prawne odnośnie dziedziczenia i nie zawsze spisanie testamentu pozwala uniknąć otrzymania przez członka rodziny części pozostawionego majątku. Najbliższym krewnym należy się, bowiem zachowek. Jeśli mieszkamy w Trójmieście, a chcemy uzyskać porady prawnej spadkowej warto poszukać odpowiedniego pełnomocnika. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej hasło: adwokat Gdańsk, poczytać opinie i wybrać odpowiedniego dla nas mecenasa.

Pomoc adwokata z Gdańska lub innego miasta w sprawie o ubezwłasnowolnienie

Niekiedy osoba fizyczna ze względu na stan zdrowia nie powinna posiadać zdolności do czynności prawnych. Dotyczy to najczęściej chorych umysłowo, psychicznie, osób z zaawansowaną demencją czy chorobą Alzhaimera, silnie uzależnionych od środków odurzających, a także osób o autodestruktywnym zachowaniu. W takich sytuacjach najbliższa rodzina (rodzice, małżonek, dzieci, wnuki, dziadkowie) mogą złożyć do sądu wniosek o całkowite lub ograniczone ubezwłasnowolnienie. Adwokat z Gdańska lub innego miasta udzieli porady prawnej w zakresie złożenia do Sądu wniosku o ubezwłasnowolnienie. Osoba zupełnie ubezwłasnowolniona nie może podpisywać umów, a jeśli nawet to zrobi to umowa taka w świetle prawa nie będzie ważna. Ponadto nie może podejmować decyzji o dziedziczeniu poprzez spisanie testamentu i swojego leczenia.