automatyzacja linii produkcyjnych

Jak wygląda automatyzacja linii produkcyjnych w Polsce?

Z roku na rok rośnie zainteresowanie związane z wprowadzaniem automatyzacji linii produkcyjnych zarówno w Polsce jak i na świecie. Inteligentne linie produkcyjne stają się powoli normą w polskich przedsiębiorstwach. W Polsce zakupem robotów najbardziej zainteresowane są branże motoryzacyjne i chemiczne. Przemysł maszynowy a także producenci metali również są skłonni inwestować swoje pieniądze w nowoczesne udoskonalenia linii produkcyjnych.

Dlaczego automatyzacja linii produkcyjnych rozwija się wolno w Polsce?

W Polsce automatyzacja linii produkcyjnych nadal osiąga jeden z najniższych wskaźników w całej Europie. Na szczęście, co roku wykazuje tendencję wzrostową. Przedsiębiorcy posiadają coraz większą wiedzę w zakresie przebiegu procesów produkcji. Zdają sobie także sprawę, że inwestowanie w tej sferze jest konieczne. Powolny rozwój automatyzacji linii produkcyjnych wynika przede wszystkim z wysokich kosztów, które musi ponieść firma. Kolejnym powodem jest najczęściej nieduża skala produkcji towarów, a co za tym idzie brak potrzeby jej udoskonalenia. Wielu przedsiębiorców w ogóle nie bierze pod uwagę w planach finansowych działań mających na celu automatyzację linii produkcyjnych. Wynika to najczęściej z braku wiedzy i umiejętności analizy kosztów produkcji.

Automatyzacja linii produkcyjnych a zatrudnianie pracowników

Wielu przedsiębiorców i pracowników boi się, że wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie automatyzacji produkcji będzie wiązało się z redukcją zatrudnienia. Roboty nie są w stanie zupełnie wyeliminować czynnika ludzkiego w pracy. Ich zadaniem jest wsparcie pracowników w monotonnych i czasochłonnych czynnościach. Zatrudnieni specjaliści i osoby przeszkolone w zakresie obsługi maszyn nadal są bardzo potrzebni w przedsiębiorstwach. Automatyzacja linii produkcyjnych prowadzi do zwiększenia skali produkcji i ilości wytwarzanych towarów. To z kolei prowadzi do większego popytu na pracowników w niektórych branżach i sektorach gospodarczych.

Dużą popularnością w przedsiębiorstwach cieszą się także roboty współpracujące z ludźmi. Zostały one wyposażone w zaawansowane układy sterowania. Zdaniem robota współpracującego jest pomoc człowiekowi w zakresie czasochłonnych i problematycznych prac.