Jak przebiega wybór rady osiedli

Jak przebiega wybór rady osiedli?

Chyba każdy z Was słyszał co nieco o radzie osiedli. Chociażby ze słyszenia. Wiecie jednak, co to tak naprawdę jest za organizacja? Pewnie nie. Dzisiaj chcemy Wam przybliżyć ten temat i opowiedzieć, jak wygląda wybór do rady osiedli oraz czym się zajmuję.

 

Co to jest rada osiedla?

Rada osiedla jest jednym ze szczebli samorządu terytorialnego. Jej zadaniem jest wydawanie opinii jednostkom pomocniczym dla władz miasta.

Rada osiedla informuje mieszkańców, co i gdzie można załatwić. Informuje również o planach władz miasta. W razie potrzeby może wystąpić jako podmiot wnioskujący, interweniujący lub wznoszący propozycje zmian w interesie mieszkańców. Dba o poprawę warunków życia mieszkańców. Warto jednak pamiętać, że rada osiedlowa nie może samodzielnie podejmować decyzji. Może tylko wpływać na decyzje organizacji wyższych szczebli. Może to się wydawać mało decyzyjny organ, jednak działa on zazwyczaj w interesie kilku tysięcy mieszkańców danego osiedla, a taki głos trudno jest zignorować. Inaczej mówiąc jest to organ pomocniczy dla gmin – głos mieszkańców.

Niestety rady osiedli nadal są dość mało znane przez polskich mieszkańców.

Czym zajmuje się rada osiedla?

Głównym zadaniem rady osiedla jest działanie jako podmiot reprezentujący daną grupę mieszkańców. Ważnym zadaniem jest również budowanie lokalnych więzi. Oznacza to, że powinna organizować różnego rodzaju spotkania, np. pikniki rodzinne czy wigilijne. Osoby będące w takiej radzie powinny integrować się z mieszkańcami. Pozwala im to na poznanie ich potrzeb i spełnianie ich oczekiwań. Zadaniem rady osiedli jest również wydawanie opinii uchwałom zawartych przez Radę Miejską. Opiniują m.in. plany budżetowe.

Oprócz wyżej wymienionych działań rada osiedla powinna współdziałać z organami miasta, tj. z policją, strażą miejską i pożarną. Pozwala to na poprawę bezpieczeństwa i utrzymanie porządku.

Jak przebiega wybór do rady osiedla?

Opowiemy Wam teraz, jak przebiegają wybory do rady osiedla. Dzień, w którym odbywa się głosowanie, jest zawsze dniem wolnym od pracy. Co najmniej 45 dni przed wyborami zbierana jest tzw. miejska komisja wyborcza, która odpowiada m.in. za kontakt i współdziałanie z Prezydentem Miasta, w którym są organizowane wybory. Co do konkretów wyborów to wszystko zależy od regulaminu konkretnej rady.