monitoring GPS

Jak działa monitoring GPS?

Technologia lokalizowania stała się niemal wszechobecna we współczesnym życiu wielu kierowców. Większość z nas używa go codziennie bez namysłu, nie wiedząc, jak naprawdę działa monitoring GPS. Warto zastanowić się także, jak najlepiej wykorzystać śledzenie GPS, aby poprawić wydajność operacyjną floty.

Czym jest monitoring GPS?

Globalny System Pozycjonowania to system obejmujący sieć satelitów krążących wokół Ziemi oraz urządzenia, które mogą pomóc określić położenie obiektu lub osoby. Obecnie GPS ma wiele zastosowań, od ćwiczeń wojskowych na całym świecie po wskazówki, które pomagają kierowcom znaleźć drogę. Monitoring GPS pozwala to kontrolować na odległość. Wymaga to urządzenia śledzącego zainstalowanego w pojeździe lub elemencie wyposażenia. To urządzenie śledzące dla pojazdów dostarcza informacji o jego dokładnej lokalizacji, dzięki czemu może raportować szczegółowe informacje o tym, gdzie znajduje się pojazd, sprzęt lub osoba. Śledzi również dokładne ruchy pojazdów, może służyć do lokalizowania położenia ciężarówki na trasie, lokalizacji dziecka, a nawet transportowanych ważnych przesyłek.

Działanie urządzenia lokalizującego

Urządzenia śledzące GPS wysyłają specjalne sygnały satelitarne, które są przetwarzane przez odbiornik. Takie odbiorniki śledzą dokładną lokalizację urządzenia GPS, a także obliczają czas i prędkość, z jaką podróżują. Pozycje te można również obliczyć i przedstawić w widokach trójwymiarowych przy użyciu czterech rodzajów sygnałów satelitarnych GPS.

Systemy lokalizujące składają się z trzech segmentów: przestrzeni, sterowania i użytkownika:

  • Segment przestrzeni

Globalny system pozycjonowania składa się z 27 satelitów krążących wokół Ziemi. Z tych 27 satelitów 24 działa, a trzy są satelitami zapasowymi, jeśli jeden z pozostałych 24 ulegnie awarii. Satelity te okrążają Ziemię co 12 godzin i wysyłają sygnały odbierane przez odbiorniki GPS.

  • Segment sterowania

System pozycjonowania jest kontrolowany przez różne stacje śledzące zlokalizowane na całym świecie. Stacje te odbierają mikrofalowe sygnały nośne nadawane przez satelity, a odbiorniki GPS przetwarzają te sygnały na dane, takie jak prędkość, czas i położenie.

  • Segment użytkownika

Odbiorniki GPS odbierają sygnały wysyłane przez satelity GPS i wykorzystują je do określania położenia użytkownika w czasie i przestrzeni.

Posiadając wiedzę dotyczącą urządzenia, które rozważymy kupić do użytku własnego lub firmy, łatwiej odnaleźć producenta, który zapewni monitoring GPS najwyższej klasy.