izolacja fundamentów

Izolacja fundamentów pozioma czy pionowa?

Zadaniem izolacji fundamentów jest ich ochrona przed zawilgoceniem. Woda wsiąkająca w mury z gruntu, spływająca z deszczówką i pochodząca z innych źródeł powoduje niszczenie budynku. Ponadto jest przyczyną pojawiania się przykrego zapachu stęchlizny w całym domu. Prawidłowe wykonanie izolacji fundamentów jest zatem niezbędne, by zabezpieczyć dom przed wilgocią. Sprawdź, czy wykonać w domu izolację poziomą, czy pionową.

Po co wykonuje się izolację fundamentów?

Izolacja fundamentów jest wykonywana przede wszystkim w celu ochrony murów przed nasiąkaniem wodą gruntową. Mury pozostają suche, nawet gdy dom jest wzniesiony na podmokłym terenie. Izolacja uniemożliwia również rozwijanie się grzybów i pleśni na ścianach. Grzyby potrzebują do życia wilgotnego i ciepłego środowiska. Zabezpieczenie murów przed wchłanianiem wody sprawia, że budynek staje się nieprzyjazny dla pleśni.

Wykonanie izolacji fundamentów ogranicza ryzyko przemarzania murów i powstawania uszkodzeń mechanicznych. Dzięki temu ściany są chronione przed pękaniem, odpadaniem tynków i zmniejszaniem wytrzymałości konstrukcji na duże obciążenia. Z pomocą izolacji fundamentów ogranicza się również koszty bieżących napraw i remontów w budynku. Suche mury rzadziej wymagają prac naprawczych różnego typu, malowania lub kładzenia nowych tapet.

Prawidłowa izolacja fundamentów

Izolacja pozioma i pionowa to dwie izolacje, które razem tworzą pełne zabezpieczenie murów przed wilgocią. Wykonuje się je jednocześnie. Izolacja pozioma pełni ochronę przed kapilarnym podciąganiem wody. Jest układana pomiędzy ławami i ścianami oraz między ścianami na parterze i fundamentami. Do jej tworzenia wykorzystuje się głównie papę tradycyjną, lepik i papę termozgrzewalną. W razie potrzeby papę zastępuje się grubą warstwą folii z PCW.

Izolacja pionowa fundamentów polega natomiast na ochronie ścian fundamentowych od strony gruntu i od wewnętrznej strony budynku. Wykonuje się ją z masy bitumicznej i polimerowej, zaprawy mineralnej, papy i folii polietylenowej. Jej zadaniem jest ochrona murów przed nasiąkaniem wodą, która zatrzymuje się w gruncie, np. w czasie deszczu.

Dzięki izolacji pionowej i poziomej budynek jest skutecznie chroniony przed nasiąkaniem wodą. Wykonanie tylko jednego rodzaju izolacji z pominięciem drugiego z nich sprawia, że izolacja spełnia swoją rolę w niewystarczającym stopniu. Wykonanie warstwy izolującej poziomej i pionowej daje gwarancję, że dom będzie chroniony przed zawilgoceniem i wszelkimi jego konsekwencjami przez wiele lat.