ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel?

Zostanie nauczycielem nie może wynikać z przypadku. Jest to zawód (jeden z wielu), który wymaga nieszablonowego podejścia i po prostu wykonywanie zawodu nauczyciela musi wynikać z pasji. Minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie da się jednak pominąć przy wybieraniu tego zawodu.

Różnice w wynagrodzeniu mogą się różnić w zależności od tego czy dotyczą nauczyciela kontraktowego, z przygotowaniem pedagogicznym czy też nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel stażysta – pierwszy stopień kariery

Pierwszym etapem kariery nauczyciela jest nauczyciel stażysta. Łatwo można się domyślić, że w przeciwieństwie do nauczyciela mianowanego czy kontraktowego to taki stażysta nie zarobi zbyt wiele. Warto wiedzieć, że nie zawsze ma też tutaj znaczenie czy mówimy o nauczycielu bez przygotowania pedagogicznego, czy też z nim. Większe zarobki niekoniecznie czekają na tego drugiego.

Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów z przygotowaniem pedagogicznym oraz bez przygotowania pedagogicznego może oscylować w okolicach 3000 zł brutto. Jak na wynagrodzenie stażysty to nie jest to ani dużo, ani mało. Jednak od czegoś trzeba zacząć swoją karierę.

Minister edukacji ustalając wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli orzekł, że wynagrodzenie stażysty wynosi tyle ile zdecydują samorządy w poszczególnych rejonach. Przykładowo w województwie mazowieckim wynagrodzenie stażysty wynosi może więcej niż w przypadku województwa podkarpackiego.

Czynnikiem determinującym wysokości wynagrodzenia zasadniczego jest także wielkość placówki, w której dany nauczyciel ma podejmować swoją pracę. Czasami bywa tak, że większe zarobki oferowane są w tych placówkach, które poszczycić się mogą renomą od innych placówek edukacyjnych w regionie.

Zarobki dla nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel kontraktowy z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym może oczekiwać, że jego wynagrodzenie zasadnicze na samym początku jego kariery wyniesie w okolicach 3000 do 3660 zł brutto. Nauczyciela kontraktowego często docenia się nieco bardziej i oprócz wynagrodzenia zasadniczego może on starać się o dodatki. Najczęściej o wysokości takowych dodatków decydują samorządy.

Trzeba pamiętać o tym, że wynagrodzenie nauczycieli kontraktowych, tak samo jak i innych może się zmieniać na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Warto zaznaczyć, że w przypadku nauczycieli możliwe jest także uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Dzięki nim można zyskać wyższe wynagrodzenie zasadnicze.

Ile zarobi nauczyciel mianowany?

Niekoniecznie rola pełnienia funkcji kierowniczej jest gwarantem wyższych zarobków. W przypadku nauczycieli wzrost wynagrodzenia zasadniczego może wynikać z awansów.

Jeśli jesteśmy nauczycielem mianowanym z tytułem zawodowym magistra czy dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego to można się spodziewać lepszych od tych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Wzrostu wynagrodzenia w stosunku do najniższego oferowanego nauczycielom stażystom mogą się też spodziewać członkowie nauczycielskiego kolegium języków obcych.

Awans na kolejny etap

Pamiętajmy o tym, że awans na kolejny etap z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego następuje po odpowiednio długim stażu.

Nauczyciel mianowany oraz nauczyciel kontraktowy muszą dodatkowo zdać specjalny egzamin, o którym mowa w rozporządzeniu ministra edukacji obowiązującym w tym momencie.

Nauczyciel dyplomowany i jego zarobki

Nauczyciel dyplomowany to już ostatni, czwarty etap rozwoju nauczyciela. Praktycznie każdy pedagog posiadający tytuł nauczyciela dyplomowanego poszczycić się przy tym może tytułem zawodowym magistra, a już obowiązkowo tytułem zawodowym licencjata.

Przejdźmy jednak do meritum, jakim jest zmieniające się wraz z awansem brutto nauczyciela.

Otóż w przypadku nauczyciela dyplomowanego jest tak, że minimalne wynagrodzenie wynosić musi 4046 zł brutto. Osiągnięcie więc ostatniego stopnia awansu zawodowego może nieść ze sobą sporo wymiernych korzyści.

Zanim osiągniemy tytuł nauczyciela dyplomowanego to jednak trochę czasu musi minąć przy szkolnej tablicy.

Wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem

Jak wynika z prawa i zapisów w ustawie budżetowej, obowiązkiem ministra edukacji i nauki jest konieczność corocznego wydania rozporządzenia, w którym przedstawione zostaną wysokości kwoty bazowej obowiązującej w danym roku. Mowa oczywiście o kwotach dotyczących wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Obecnie w Dzienniku Ustaw opublikowano najnowsze rozporządzenie dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. Rozporządzenie ministra edukacji mówi jasno jak mają kształtować się stawki w roku szkolnym 20/21.

W przypadku obecnego roku jest tak, że zachowuje się ustalenia i stawki wydane na dzień 1 września 2020 r. W ustawie budżetowej na 2021 rok stawki nie zostały więc zmniejszone ani zwiększone w porównaniu z 1 września 2020 r.

Już wiemy, że nauczyciele zaczynający kolejny rok szkolny z dniem 1 września 2020 r. dostaną dokładnie takie samo wynagrodzenie jak w czerwcu tego roku.

Na co jeszcze mogą liczyć nauczyciele?

Bez względu na to czy posiadamy tytuł nauczyciela dyplomowanego, nauczyciela konsultanta, nauczyciela doradcy czy też jesteśmy w innej grupie nauczycieli to możemy liczyć na dodatkowe źródła dochodu. W karcie nauczyciela zawarte są wszystkie informacje dotyczące tego, na jakie dodatkowe wynagrodzenie może oczekiwać nauczyciel.

Wynagrodzenie nauczyciela może wzrosnąć, chociażby ze względu na warunki pracy, uciążliwość pracy, doraźne zastępstwa, pełnienie funkcji opiekuna stażu czy też wychowawcy klasy. Wiadomo, że ostatnia z wymienionych ról niekoniecznie należy do najłatwiejszych, ale jest to pewien sposób pozwalający osiągnąć dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Oprócz wspomnianych najczęściej spotykanych składników średniego wynagrodzenia nauczycieli dodatkowo zaliczyć trzeba godziny ponadwymiarowe, które również wpływają ostatecznie na zwiększenie pensji brutto nauczyciela.

Nagrody dodatkowe

Zdarza się czasami również tak, że nauczyciele na podstawie rozporządzenia ministra edukacji mogą otrzymać dodatkowe nagrody. Są one przyznawane ze specjalnego funduszu nagród. W przypadku takich nagród nie ma znaczenia, w jakiej grupie nauczycieli się znajdujemy.

Pensja brutto nauczyciela w rzeczywistości może nie być taka mała jak się wydaje. Szczególnie wtedy gdy nauczyciele otrzymują szereg dodatków.

Jeśli zdecydujemy się na zakończenie naszej zawodowej kariery to również czeka na nas nagroda. Chodzi o nagrodę z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Nauczyciele oczekiwać mogą także na dodatki w postaci odpraw emerytalnych oraz rentowych. Trudno jednak tutaj podać stawki dotyczące takowych nagród.

Pomóc mogą samorządy

Bezpośredni wpływ na wynagrodzenie brutto nauczyciela mogą mieć samorządy. To one w specjalnych regulaminach wynagradzania ustalają również wynagrodzenie nauczyciela pracującego w szkole, która pod dany samorząd podlega.

Zdarza się czasami tak, że samorządy bardziej doceniają edukację w regionie. W związku z tym nauczyciele w tamtejszych szkołach mogą liczyć na wynagrodzenie, którego nie odmówiliby nawet nauczyciele akademiccy.

Mimo tego, że trzeba poświęcić mnóstwo czasu, zanim zostanie się nauczycielem to jednak jest to bez dwóch zdań zawód, który daje satysfakcję. Nie ma tutaj większego znaczenia czy dysponujemy tytułem zawodowym licencjata, czy magistra – jeśli naprawdę czujemy się dobrze w roli nauczyciela to możemy w tym zawodzie się spełnić.