geodeta Katowice

Geodeta – jaki jest zakres jego usług?

Zakres usług geodety jest szeroki i najogólniej mówiąc związany z obsługą nieruchomości. Z prac geodezyjnych korzystają zarówno osoby prywatne, jak również instytucje i klienci biznesowi. Gdy potrzebujesz ustalenia granic parceli, wznowienia ich, dokonania podziału nieruchomości w sytuacji, gdy doszło do zmian na ich obszarze (wytyczenie drogi, inwestycje publiczne) skontaktuj się z geodetą. Do specjalisty zadzwoń też wtedy, kiedy potrzebujesz przeprowadzić inwentaryzacje budowlane, dendrologiczne i sporządzić operaty wodnoprawne.

Współpraca z geodetą

Usługi geodezyjne są adresowane do wszystkich inwestorów, w tym także osób prywatnych, które planują podział działki lub budowę domu. Geodeta https://msgeodezja.pl/ reprezentuje Twoje interesy przed organami administracji samorządowej, państwowej na podstawie pełnomocnictwa, jakiego mu udzielisz w zakresie:

 • wykonywania pomiarów pod kompleksowe opracowanie kartograficzno-geodezyjne i sporządzenie mapki niezbędnej do zaplanowania prac,
 • skaningu laserowego 3D metodą TLS – nowoczesnej usługi, która pozwala uzyskać chmurę punktów o znanych współrzędnych XYZ,
 • wytyczania obiektów budowlanych w oparciu o pomiary sytuacyjne – tyczenie sieci uzbrojenia terenu i wykonania przyłączy,
 • pomiarów powykonawczych budynków i budowli,
 • wznowienia znaków granicznych,
 • podziału ewidencyjnego,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • ustalenia granic działki,
 • regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzenia map do celów prawnych.

Współpraca z dobrym geodetą oznacza dostęp do kompleksowych usług, czyli pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Specjalista zajmuje się kwestiami formalnymi na podstawie pełnomocnictwa, jakie wystawia mu klient. To daje nadzieję, na szybkie i sprawne poprowadzenie inwestycji, a przy tym osiągnięcie finansowych korzyści.

Udział geodety w kwestiach środowiskowych

Rosnąca świadomość zagrożeń ekologicznych, a także zaostrzające się przepisy spowodowały wzrost zainteresowania usługami geodezyjnymi w kontekście spraw środowiskowych. Na tym obszarze geodeta może zająć się:

 • sporządzeniem wniosków wraz z operatami wodnoprawnymi i kompleksowym wsparciem przy dopełnianiu formalności przy ubieganiu się o prawomocną decyzję wodnoprawną na szczególne korzystanie z wód, usługi wodne i wykonywanie urządzeń wodnych,
 • przygotowywaniem raportów oddziaływania inwestycji na środowisko OOŚ,
 • sporządzaniem raportów do KOBiZE,
 • inwentaryzacją zieleni i dendrologiczną.

Obecność i wsparcie geodety są ważne na wielu etapach prowadzenia inwestycji – od jej planowania, przez czuwanie nad prawidłowym przebiegiem i formalnościami, aż po raport końcowy połączony z inwentaryzacją pobudowlaną. Szczegółowy zakres usług zawsze ustalasz indywidualnie z wybranym specjalistą.

Geodeta – usługi dla inwestorów

Inwestycje budowlane to skomplikowane i rozbudowę procesy wymagające przygotowania kompletnej dokumentacji do celów projektowych wraz z obsługą procesu budowlanego. Na końcu jest jeszcze inwentaryzacja powykonawcza, pozwalająca stwierdzić, czy prace przebiegły zgodnie z planem i zostały zakończone pomyślnie, zgodnie z oczekiwaniami.

Dokumentacja geodezyjna jest potrzebna przy odbiorze technicznym budowy, a także wytyczeniu dróg i szlaków kolejowych na bazie wcześniejszych pomiarów. Do geodetów zwróć się także wtedy, gdy potrzebujesz wsparcia przy rozwoju infrastruktury technicznej – sieci energetycznej oraz kanalizacyjnej.

Wsparcie geodety na rynku nieruchomości

Wielu geodetów, podążając za potrzebami swoich klientów, oferuje dodatkowe usługi związane z doradztwem na rynku nieruchomości. Odnosi się to zwłaszcza do procedur administracyjnych, które nierzadko bywają skomplikowane – szczególnie gdy chodzi o ustalenie stanu prawnego budynku czy rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Wsparciem okazuje się także zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi. Skonsultuj się z geodetą, gdy zamierzasz podzielić większą działkę na mniejsze, aby sprzedać je w korzystnych cenach lub zagospodarować parcelę pod budownictwo wielorodzinne.