Mobilne suszarnie do zboża

Gdzie stosuje się mobilne suszarnie do zboża?

Suszenie zboża jest skutecznym sposobem na ochronę zbiorów przed pleśnią, grzybami i innymi czynnikami chorobotwórczymi. Mokre ziarno jest na nie podatne, natomiast wysuszona pszenica, żyto, owies lub kukurydza są odpowiednio przygotowane do przechowywania przez długi czas. Tradycyjne metody suszenia cechują się niską efektywnością i małą dokładnością, dlatego zamiast nich stosuje się nowoczesne suszarnie mobilne.

Jak działa mobilna suszarnia do zboża?

Mobilna suszarnia do kukurydzy i innych zbóż umożliwia szybkie usunięcie wilgoci z zebranych ziaren w sposób profesjonalny. Dzięki niej możliwe jest przygotowanie zboża do przechowywania w silosie, sprzedaży do młyna lub karmienia zwierząt gospodarskich. Mobilne suszarnie do zboża osuszają ziarna w odpowiedniej temperaturze, a następnie je chłodzą. Jednocześnie usuwają ze zbóż resztki roślinne, które wpływają negatywnie na jakość plonów.

Mobilna suszarnia jest wyposażona w kosz zasypowy, przez który wsypuje się zebrane na polu ziarna. Pracę ułatwia ślimak załadunkowy. Separator zanieczyszczeń lekkich z cyklonem i czyszczalnik grawitacyjny usuwają natomiast wszelkie niepożądane odpadki, które zostały zebrane z pola wraz z ziarnem.

Kto może skorzystać z mobilnej suszarni do zboża?

Atutem mobilnej suszarni do zboża jest możliwość jej wypożyczenia przez każdego rolnika. Dotyczy to zarówno rolników, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność i utrzymują się wyłącznie z produkcji rolnej, jak i tych, którzy uprawiają zboża wyłącznie na własny użytek. Suszarnia na wynajem jest dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje, by wysuszyć ziarno przeznaczone do karmienia zwierząt, wysiewu na polu lub sprzedaży bez względu na to, jak duże są plony.

Suszarnia mobilna na wynajem jest dostępna dla wszystkich rolników, którzy nie posiadają własnego sprzętu o takim działaniu. Maszyna jest udostępniana na prostych zasadach – użytkownik ponosi koszty wypożyczenia, a firma dostarczająca mobilną suszarnię zajmuje się jej serwisowaniem, naprawami itp. Dzięki temu rolnik ma pewność, że dotrze do niego sprawna i gotowa do pracy maszyna.

Dzięki mobilnej suszarni zboża można przygotować do magazynowania i sprzedaży, nawet przy niesprzyjającej pogodzie i małej ilości wolnego czasu. Proces suszenia odbywa się szybko i sprawnie, dlatego rolnik może zająć się innymi pracami gospodarczymi lub pracą zawodową. Po zakończeniu suszenia firma odbiera maszynę i transportuje ją do innego klienta, który zdecydował się na jej wynajem.