izolacja fundamentów

Dlaczego w każdym budynku powinna być wykonana izolacja fundamentów?

Zabezpieczenie budynku przed zawilgoceniem ścian i piwnic jest jednym z najważniejszych etapów w czasie budowy domu. Brak odpowiedniej izolacji zwiększa ryzyko pojawienia się grzyba, pleśni i uszkodzeń murów. Jakie funkcje pełni izolacja fundamentów w budynkach mieszkalnych?

Ochrona przed zawilgoceniem murów

Zawilgocone mury stanowią spory problem dla domowników. Wilgoć sprawia, że w pomieszczeniach z mokrymi murami pojawia się nieprzyjemny zapach stęchlizny. Woń stopniowo przesiąka w meble, ubrania i inne przedmioty, które znajdują się w budynku. Zawilgocenie murów jest trudne do usunięcia, dlatego izolacja fundamentów wykonywana przez firmę taką jak https://www.i-k.pl/izolacja-fundamentow/ powinna być obecna w każdym budynku.

Wilgotne mury przyczyniają się do rozwoju pleśni i grzybów, które atakują całe ściany, podłogi i sufity. Czarny grzyb powoduje odrywanie się tapet ze ścian, łuszczenie się farby i niszczenie paneli podłogowych. Ponadto jego zarodniki atakują meble, dlatego wszystkie przedmioty z zawilgoconego budynku powinny zostać wyrzucone. Izolacja fundamentów zmniejsza ryzyko zniszczenia całego wyposażenia i ponoszenia kosztów związanych z kapitalnym remontem.

Ochrona zdrowia domowników

Izolacja fundamentów zmniejsza ryzyko pojawienia się grzybów i pleśni w domu. Dzięki temu chroni się zdrowie wszystkich domowników. Pleśnie i grzyby na ścianach wydzielają szkodliwe związki, które atakują drogi oddechowe i inne układy w organizmie. W domach z zawilgoconymi ścianami nie powinni mieszkać w szczególności astmatycy i alergicy. Ich stan zdrowia szybko pogarsza się, gdy są wystawieni na ciągłą ekspozycję na grzyby i pleśnie.

Izolacja ścian i fundamentów sprawia, że grzyb nie pojawia się w piwnicy i nie przechodzi stopniowo do innych pomieszczeń. Wykonanie izolacji, wietrzenie domu oraz utrzymywanie optymalnej temperatury w poszczególnych pokojach niweluje ryzyko pojawienia się wilgoci na murach do zera. Dzięki temu nawet domownicy o słabszym zdrowiu, cierpiący na astmę i alergię, będą w pełni bezpieczni we własnych czterech ścianach.

Większa wytrzymałość murów na uszkodzenia mechaniczne

Mokre mury i fundamenty powodują stopniowe niszczenie budynku. Mury pod wpływem wilgoci stają się podatne na pęknięcia, przemarzanie i odpadanie tynków. Zawilgocone ściany wymagają remontu kapitalnego nawet po kilku latach od wzniesienia budynku. Izolacja fundamentów chroni mury przed nasiąkaniem wodą gruntową i deszczówką. Ochrona jest skuteczna nawet na podmokłych posesjach.

Odpowiednio zaizolowane mury są trwalsze i solidniejsze. Ściany chronione przed nasiąkaniem są niepodatne na przemarzanie i uszkodzenia spowodowane przez zamarzającą w murach wodę. Dzięki temu budynek jest odporniejszy na różne usterki, a koszty jego utrzymania i bieżących remontów są niskie.

Izolacja fundamentów w starych budynkach

Izolacja fundamentów może być wykonywana na etapie budowy nowego domu, ale nie tylko. Równie dobrze można wykonać ją w starych budynkach, wniesionych nawet sto lat wcześniej. Izolacja jest coraz częściej robiona m.in. w zabytkowych kamienicach, które po osuszeniu murów i ich późniejszym zabezpieczeniu służą lokatorom przez kilkadziesiąt kolejnych lat. Zaizolowane przed wilgocią fundamenty są chronione skutecznie przed wodą deszczową, gruntową i spływającą w czasie ulew z betonowych ulic i chodników.

W starych budynkach koszty wykonania izolacji fundamentów są wyższe ze względu na koniczność osuszenia i odkopywania murów. Warto ją jednak wykonać, gdyż jest to skuteczny sposób na wykonanie kapitalnego remontu budynku i oddanie go do użytku na wiele lat. Dzięki izolacji fundamentów można odnowić kamienice, bloki i inne zabudowania zawilgocone przez powódź. Po osuszeniu ścian i pokryciu ich środkiem grzybobójczym izolacja zabezpiecza fundamenty i mury przed ponownym zniszczeniem przez wodę powodziową. Dzięki temu w razie wystąpienia kolejnej klęski żywiołowej, straty w budynku będą mniejsze i łatwiejsze do naprawienia.