wyłączniki krańcowe

Czym są i do czego służą wyłączniki krańcowe?

Wyłączniki krańcowe służą do automatycznego wykrywania obecności obiektu lub monitorowania i wskazywania, czy limity ruchu tego obiektu zostały przekroczone. Pierwotnym zastosowaniem wyłączników krańcowych, jak sugeruje ich nazwa, było zdefiniowanie granicy lub punktu końcowego, przez który obiekt może się przemieścić, zanim zostanie zatrzymany.

Odwiedź stronę internetową: https://nowitel.pl/oferta/wylaczniki-krancowe.html, aby dowiedzieć się o podziale wyłączników krańcowych.

Jak działają wyłączniki krańcowe?

Standardowy wyłącznik krańcowy używany w zastosowaniach przemysłowych to urządzenie elektromechaniczne, które składa się z mechanicznego siłownika połączonego z szeregiem styków elektrycznych. Kiedy obiekt wchodzi w fizyczny kontakt z siłownikiem, ruch tłoka siłownika powoduje, że styki elektryczne w przełączniku albo zamykają się albo otwierają ich elektryczne połączenie.

Wyłączniki krańcowe wykorzystują ruch mechaniczny tłoka siłownika do sterowania lub zmiany stanu wyłącznika elektrycznego. Podobne urządzenia, takie jak indukcyjne lub pojemnościowe czujniki zbliżeniowe lub czujniki fotoelektryczne, mogą osiągnąć ten sam wynik bez konieczności kontaktu z obiektem. W związku z tym wyłączniki krańcowe są czujnikami stykowymi w przeciwieństwie do innych typów czujników zbliżeniowych. Większość wyłączników krańcowych działa mechanicznie i zawiera wytrzymałe styki zdolne do przełączania wyższych prądów niż te stosowane w alternatywnych czujnikach zbliżeniowych.

Zastosowanie

W większości przypadków wyłącznik krańcowy zaczyna działać, gdy poruszająca się maszyna lub ruchomy element maszyny styka się z siłownikiem lub dźwignią obsługi, która aktywuje urządzenie. Wyłącznik krańcowy reguluje następnie obwód elektryczny, który steruje maszyną i jej ruchomymi częściami. Przełączniki te mogą być używane jako urządzenia pilotowe w obwodach sterowania rozrusznikiem magnetycznym, umożliwiając im uruchamianie, zatrzymywanie, zwalnianie lub przyspieszanie funkcji silnika elektrycznego. Wyłączniki krańcowe mogą być instalowane w maszynach jako przyrządy kontrolne do standardowych operacji lub jako urządzenia awaryjne, aby zapobiec awariom maszyn.

Z czego składa się wyłącznik krańcowy?

Tego typu urządzenia składają się z siłownika z głowicą roboczą, mechanizmu korpusu wyłącznika oraz szeregu zacisków elektrycznych, które służą do podłączenia wyłącznika do kontrolowanego przez niego obwodu elektrycznego. Głowica robocza jest częścią wyłącznika krańcowego, która styka się z celem. Obudowa siłownika jest połączona z głowicą roboczą, której ruch liniowy, prostopadły lub obrotowy jest następnie przenoszony przez siłownik, aby zamknąć lub otworzyć przełącznik. Korpus wyłącznika zawiera mechanizm styku wyłącznika, którego stan jest kontrolowany przez siłownik. Zaciski elektryczne są połączone ze stykami przełącznika i umożliwiają podłączenie przewodów do przełącznika za pomocą śrub zaciskowych.

Instalacja

Maszyny przemysłowe, które podlegają automatycznym operacjom, zwykle wymagają przełączników sterujących, które aktywują się zgodnie z ruchami związanymi z wydajnością maszyny. W przypadku wielokrotnego użycia dokładność przełączników elektrycznych musi być niezawodna, a ich szybkość reakcji powinna być szybka. Ze względu na specyfikacje mechaniczne i parametry wydajności różnych maszyn, czynniki takie jak rozmiar, siła robocza, sposób montażu i częstotliwość skoków są ważnymi cechami podczas instalacji i konserwacji wyłączników krańcowych. Ponadto, parametry elektryczne wyłącznika krańcowego powinny być dopasowane do obciążeń układu mechanicznego, którymi będzie on sterował, aby uniknąć awarii przyrządu.

Aby dobrać wyłącznik krańcowy odpowiednio do własnych potrzeb, należy dokładnie zapoznać się ze specyfikacją danego modelu. Na rynku znajdują się urządzenia w różnej rozpiętości cenowej, jednak profesjonalny przyrząd kosztuje dużo więcej. Przed zakupem spróbuj odnaleźć najlepszego producenta, aby skorzystać z najlepszej oferty.