ulga badawczo rozwojowa

Czym jest ulga badawczo rozwojowa i jak z niej skorzystać?

Rozwój nowych technologii coraz mocniej związany jest z rozwojem całych gałęzi przemysłu. Często, to firmy komercyjne, które chcą usprawnić własną produkcję, decydują się na przeznaczanie coraz większych kwot w celu szukania nowych, oraz poszerzania już istniejących technologii. Przedsiębiorstwa te mogą ubiegać się o tak zwaną ulgę badawczo-rozwojową.

Kto może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej?

Ulga badawczo-rozwojowa jest odliczeniem, z którego skorzystać mogą przedsiębiorstwa, które systematycznie inwestują środki na polu odkryć nowych technologii. W grę wchodzi także poszerzanie wiedzy oraz znajdowanie coraz to nowszych dla niej zastosowań. Sama ulga polega na odliczeniu kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania. Znacząco zmniejsza to kwotę, jaką firmy decydują się przeznaczyć na B+R co pozwala na dalsze inwestycje w tym zakresie.

Wydatki na prace badawczo-rozwojowe

Jakie są więc koszty kwalifikowane, które podlegają uldze badawczo-rozwojowej? Możemy tutaj wymienić:

 • Wynagrodzenie za pracę nakładczą,
 • Wynagrodzenie w ramach umowy o pracę dla osób, zajmujących się rozwojem i badaniami,
 • Składki ZUS,
 • Wydatki poniesione w związku z zakupem materiałów używanych do pracy nad badaniami,
 • Wydatki poniesione w związku z użytkowaniem sprzętu naukowo-badawczego,
 • Wydatki poniesione w związku z korzystaniem z doradztwa, ekspertyz i opinii niezbędnych do prac naukowo-badawczych
 • Odpisy amortyzacyjne.

Wysokość odpisów 

Wysokość odliczenia kosztów, które ponieśliśmy na działalność B+R nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

 • W przypadku gdy podatnik posiada własną stację CBR, kwota podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć 150% kosztów kwalifikowanych. Jeżeli jednak te koszty zostały poniesione z tytułu uzyskania i utrzymania patentu jest to 100%
 • Dla każdego przedsiębiorcy nieposiadającego stacji CBR jest to 100%

Sposób rozliczania ulgi

By skorzystać z ulgi na prace badawczo-rozwojowe, musimy najpierw zgłosić, to do odpowiedniego organu podatkowego. Należy w zeznaniu rocznym wykazać koszty kwalifikowane, które podlegają uldze, a zeznanie złożyć wraz z załącznikiem PIT-BR lub CIT-BR:

 • załącznik CIT/BR do zeznania CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B;
 • w podatku dochodowym od osób fizycznych załącznik PIT/BR do zeznań PIT-36 lub PIT-36L.