Czym jest operat ochrony powietrza?

Operat ochrony powietrza to rodzaj dokumentu sporządzanego w przypadku występowania o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji różnego rodzaju bezpośrednio do atmosfery. Taki operat musi odpowiadać formalnym wymaganiom zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Jak wygląda opracowanie dokumentacji i jakie czynniki należy brać pod uwagę? Zachęcamy do zapoznania się z krótkim opracowaniem na ten temat!

Jakie informacje znajdują się w operacie?

W szczegółowo opracowanym operacie ochrony powietrza(http://wszystkooemisjach.pl/9/operaty-ochrony-powietrza) znajdują się przede wszystkim informacje skrupulatnie charakteryzujące instalację, względem której decyzja ma zostać podjęta. W dokumencie znajduje się zatem opis stosowanych w jej przypadku technologii oraz parametrów technicznych.

Dokument musi zawierać również informacje dotyczące między innymi:

  • planowanego czasu działania źródeł emisji w ciągu roku,
  • określenia miejsca, w którym dochodzić będzie do wprowadzania gazów i pyłów do atmosfery,
  • rozróżnienia rodzajów emitowanych substancji względem stosowanych w instalacji paliw czy surowców produkcyjnych,
  • obecnego stanu jakościowego powietrza.

Zebrane w ten sposób dane mogą posłużyć w określeniu szacowanej wielkości emisji. Konieczne jest również wstępne uwzględnienie możliwych kierunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń względem tego, gdzie zlokalizowana jest instalacja. Pozwala to sprawdzić, jak emisja może wpływać na tereny sąsiadujące z nią bezpośrednio.

Obliczanie emisji

Obliczanie szacunkowej emisji opiera się na tym, co może być jej źródłem. Stąd, na podstawie realizowanych w instalacji procesów oraz wykorzystywanych materiałów określa się rodzaje substancji, które w wyniku takich działań mogą być uwalniane do otoczenia. Pod uwagę bierze się ponadto informacje dotyczące istniejących i działających systemów odgazowywania czy filtracji, które częściowo obniżają wielkość emisji.

Przygotowanie operatu ochrony powietrza jest zadaniem wymagającym zastosowania specjalistycznego oprogramowania oraz wielu danych z różnych źródeł. Z tego względu opracowanie dokumentacji warto powierzyć firmom zewnętrznym, które zapewnią jej prawidłowe skompletowanie.

Jakie instalacje nie wymagają pozwolenia?

O tym, w jaki sposób sklasyfikować daną instalację informują natomiast rozporządzenia ministerialne. Dokładnie określają one, jakiego rodzaju systemy nie wymagają pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów. Wśród nich znajdują się chociażby instalacje energetyczne o wybranych poziomach nominalnej mocy cieplnej czy młyny spożywcze, garaże lub systemy oczyszczania ścieków. W większości przypadków będą one objęte obowiązkiem złożenia zgłoszenia.

Zgłoszenia będą wymagały instalacje takie, jak systemy stosowane w gastronomii obsługującej do 500 osób na dobę, dygestoria laboratoryjne, bezodpływowe zbiorniki kanalizacji lokalnej czy instalacje do przechowywania warzyw i owoców (do 50 Mg).