kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie

Czym jest kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie i dlaczego jest taka ważna?

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują niezwykle świadomie, mając na uwadze komfort pracowników oraz ich bezpieczeństwo. Wykreowanie odpowiednich warunków nie zawsze jest proste. Zazwyczaj wymaga wdrożenia procesów i procedur, które poprawią kulturę bezpieczeństwa pracy. Na szczęście z tym wyzwaniem przedsiębiorcy nie muszą sobie radzić sami.

Czym jest kultura bezpieczeństwa pracy w firmie?

Najprościej mówiąc, kultura bezpieczeństwa pracy https://sforo.pl/ są to wszystkie procesy czy działania wdrażane po to, aby zminimalizować ryzyko wypadków w firmie. Niemal w każdym przedsiębiorstwie zachodzi prawdopodobieństwo uszkodzenia ciała czy innego uszczerbku na zdrowiu. Nie jest to sytuacja komfortowa dla nikogo – ani dla pracodawcy, ani dla pracownika, który na tym ucierpiał.

Jednak rozwijanie efektywności operacyjnej i poprawianie bezpieczeństwa wpływa nie tylko na ludzi. Odnosi się także do innych zasobów firmy, w tym procesów i wyposażenia. Jak widzisz jest to niezwykle szeroki temat. Aby w całości go zrealizować, trzeba skupić się na indywidualnych i grupowych wartościach, postawach, postrzeganiach oraz kompetencjach, wzorach zaangażowania i zachowania. Chodzi zatem o wszystkie czynności wykonywane w danym przedsiębiorstwie po to, aby poprawić bezpieczeństwo. Wymaga to oczywiście opracowania procedur i zaszczepienia w pracownikach na każdym szczeblu filozofii zero wypadków.

Dobre nawyki przydadzą się specjalistom na każdym szczeblu, od wykonujących pracę fizyczną, aż po kadrę zarządzającą. Kluczowe jest jednak przeprowadzenie szkoleń czy procesów w taki sposób, aby odpowiadały indywidualnym potrzebom każdej z grup.

Kultura bezpieczeństwa pracy we wszystkich branżach

Niemal każda firma potrzebuje opracowanych i wdrożonych standardów poprawiających kulturę bezpieczeństwa pracy. Mają one jednak odmienne oczekiwania i potrzeby, dlatego kluczowe jest przygotowanie odpowiednich procedur dla sektora:

 • administracyjnego,
 • medycznego,
 • kosmetycznego,
 • budowlanego,
 • górniczego i hutniczego,
 • spożywczego,
 • wodno-kanalizacyjnego,
 • lotniczego,
 • logistycznego,
 • paliwowego,
 • chemicznego,
 • ciepłowniczego

oraz pozostałych. Każde z tych miejsc ma inne zagrożenia i wyzwania. Osoby zatrudnione na stanowiskach biurowych są narażone na choroby kręgosłupa czy oczu. Pracujący z substancjami chemicznymi i toksycznymi na uszkodzenia ciała spowodowane oparzeniami. W branży budowlanej nie trudno o wypadki i kontuzje. Czy można ich uniknąć? Oczywiście nie zawsze, jednak ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników ma świadomość istniejących zagrożeń, stosowanie środków ochrony własnej oraz znajomość procedur awaryjnych.

Dlaczego kultura bezpieczeństwa pracy jest ważna?

Kultura bezpieczeństwa pracy w dużym stopniu wpływa na komfort pracowników. Wielu z nich, zwłaszcza zaczynając karierę zawodową w danej firmie, nie jest świadomych, z jakimi zagrożeniami wiąże się piastowane stanowisko. Czasem ryzyko jest niskie, czasem wysokie, zawsze jednak występuje. Świadomość, że jest i wiedza o tym, jak go unikać pozwoli na bardziej wydajną pracę, a pracownikom zapewni poczucie stabilizacji. Zaskoczony?

Na naszym rynku pracy nadal pokutują przekonania o tym, że wdrażanie jakichkolwiek procedur BHP skutkuje wyłącznie spowolnieniem pracy i utrudnia jej realizowanie. Pracownicy unikają szkoleń, a jakiekolwiek obowiązkowe kursy traktują jak przykrą konieczność. Świeże podejście do tematu pozwoli rozpoznać faktyczne zagrożenia na stanowiskach pracy, opracować i wdrożyć indywidualne procedury. Można to zrobić w innej, bardziej atrakcyjnej formie niż wcześniej, dlatego szansa na przyswojenie tych zasad zdecydowanie wzrośnie.

Świadomość tego, jak ważna dla bezpieczeństwa pracowników, ale też wizerunku przedsiębiorstwa jest kultura pracy sprawia, że usługi firm szkoleniowych oraz konsultingowych cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Zlecenie tego zadania zewnętrznemu specjaliście często przynosi najlepsze efekty, bo wiąże się ze świeżym spojrzeniem na temat i pozwala zrealizować go zgodnie z aktualnymi trendami oraz procedurami.