Czym jest i jak wygląda praca w HR

Czym jest i jak wygląda praca w HR

HR-owcy kojarzeni są głównie jako osoby, do których obowiązków należy zatrudnianie innych. Jest to oczywiście prawda, jednak zakres obowiązków tych osób jest znacznie szerszy.

Czym jest dział HR?

HR jest to skrót od angielskiego human resources, czyli zarządzania zasobami ludzkimi. Dawno, potocznie ten dział nazywano kadrami lub działem personalnym. Samo określenie human resources ukuł już w 1893 amerykański ekonomista John Commons. Działy HR odpowiedzialne są za szeroko rozumiane funkcjonowanie ludzi w firmie. HR-owcy nie mają z reguły dużego wpływu na strategię biznesową przedsiębiorstwa. Dział ten stanowi niejako pomost między kadrą zarządzającą a pracownikami.

Obowiązki działu HR

Mimo że pierwsza myśl odnośnie obowiązków działu HR, to zatrudnianie i zwalniane ludzi, to jest to niewystarczające wyjaśnienie. Do głównych zadań HR należy:

• Rekrutacja pracowników
• Publikacja ogłoszeń o pracę
• Informowanie pracowników odnośnie praw i obowiązków
• Działania administracyjne
• Monitorowanie zachowań pracowników w firmie,
• Pielęgnacja komunikatywności w firmie
• Organizacja szkoleń pracowniczych
• Dbanie o atmosferę w firmie

Miękki HR

HR można ze względu na swoją specyfikę podzielić na dwa rodzaje: miękki i twardy. Do miękkiego HR zaliczyć możemy nabór nowych pracowników, również poprzez ich samodzielne wyszukiwanie. Dbanie o atmosferę w pracy i czuwanie nad tym, by dostarczyć jak najlepszych warunków zatrudnionym. To jak firma jest widziana na rynku, wpływa na jej atrakcyjność w oczach kandydatów. To na barkach działu HR leży kreowanie jak najlepszego obrazu przedsiębiorstwa. Jednak nie tylko zewnętrzny wizerunek jest ważny. Komunikatywność w zespole, przyjazna atmosfera i zarządzanie ewentualnymi konfliktami, również leży po stronie HR.

Twardy HR

Twardym HR-em nazywamy wszelkiego rodzaju kwestie administracyjne. Chodzi tutaj o wyliczanie wynagrodzeń, rozliczanie urlopów, odprowadzanie składek. Innymi słowy, cała papierologia, przed którą żadna firma się nie ustrzeże. Ten rodzaj HR, wymusza na pracownikach działu, śledzenie wszelkiego rodzaju nowelizacji czy zmian w prawie. Organizowane są na bieżąco szkolenia, które mają na celu dbanie o to, by wiedza pracowników był stale uaktualniana.

Jak zostać HR?

Jak zacząć więc pracę w HR? By zostać HR nie trzeba mieć skończonych studiów kierunkowych. Oczywiście są one mile widziane, jednak pracodawcy częstokroć decydują się na zatrudnienie absolwentów innych kierunków. Mowa tutaj np. o psychologii czy lingwistyce. Niektóre z branż wymagają znajomości tematu, którego są reprezentantem. Pozwala to na lepsze zrozumienie działania firmy i umiejętność odpowiedniego odniesienia się do wyzwań, jakie stawiane są przed HR-owcem.