klimatyzacja przemysłowa

Czym charakteryzuje się klimatyzacja połączona z wentylacją przemysłową?

Dobre samopoczucie i bezpieczeństwo pracowników powinno być jednym ze zmartwień pracodawcy. Atrakcyjna firma zapewnia pracę w korzystnych warunkach. Wszędzie gdzie mamy do czynienia z obsługą ciężkich maszyn, klimatyzacja przemysłowa odgrywa niezwykle ważną rolę. Oczyszcza powietrze z oparów i niebezpiecznych dla płuc mikroskopijnych odpadów. Niektóre systemy wentylacyjne zbierają pył niczym odkurzacz. Odpowiednio zaprojektowany system wentylacji w pracy zmniejsza ryzyko chorób płuc wśród pracowników.

Dlaczego potrzebujesz wentylacji przemysłowej?

Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa taka jak https://www.gradient.pl/klimatyzacja-dla-przedsiebiorstw.html  jest niezbędna w wielu miejscach pracy, takich jak fabryki lub magazyny budowlane. W jaki sposób urządzenie pomaga?

  • Zapewnia stały dopływ świeżego powietrza z zewnątrz;
  • Przyczynia się do zmniejszenia ryzyka pożaru w miejscu pracy;
  • Pochłania zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu;
  • W trakcie letnich upałów chroni pracowników przed udarem cieplnym.

Rozmieszczenie systemu wentylacyjnego

W twojej firmie pracownicy posługują się niebezpiecznymi chemikaliami? W tym wypadku wentylacja przemysłowa jest nie tylko dobrym dodatkiem, ale także obowiązkiem. Odpowiednio skonfigurowany system wentylacyjny potrafi usunąć wszelkie opary i zabrudzenia unoszące się w powietrzu. Prędkość, z jaką zasysa nieczystości, zależy od wielkości pomieszczenia oraz liczby wentylatorów wykorzystywanych w budynku.

Rozmieszczenie wiatraków należy ustalić na podstawie źródła zanieczyszczeń. Jeżeli miejscem pracy jest kuchnia, zalecamy zamontować je nad piekarnikami. Inne środowiska pracy mogą wymagać odmiennego planu. Na przykład klimatyzacja przemysłowa w laboratorium chemicznym powinna znajdować się na jak najwyższym poziomie. Dzięki temu system będzie pochłaniał opary.

Lokalizacja centrali wentylacyjnej wpływa na efektywność systemu. Dlatego zainstalowanie wentylatorów w obiekcie pracowniczym powinno zostać poprzedzone stworzeniem szczegółowego planu związanego z rozmieszczeniem urządzeń.

Co składa się na system wentylacji przemysłowej?

Każdy system wentylacji przemysłowej posiada dwa główne elementy. Jeden polega na dostarczaniu świeżego powietrza do budynku. Drugi pełni rolę filtra. Pochłania opary, nieczystości i mikroskopijne odpady (takie jak na przykład opiłki powstałe w wyniku pracy maszyn skrawających). Inne elementy systemu wentylacyjnego, które można spotkać w miejscach pracy to między innymi:

  • System nawiewny;
  • Urządzenia uzdatniające jakość powietrza;
  • Urządzenia grzewcze (pomagają zachować właściwą temperaturę w trakcie zimy);
  • Urządzenia chłodzące (obniżają temperaturę podczas letnich upałów);
  • Panele do zarządzania dystrybucją powietrza.

Przemysłowe systemy wentylacyjne najczęściej dzielimy na dwa typy

Pierwszym z nich jest wentylacja rozcieńczająca. System odpowiada za poprawę jakości powietrza w miejscu pracy. Aparatura miesza zanieczyszczone powietrze wraz ze świeżym. Dzięki temu ogólna jakość tlenu ulega poprawie. Aby metoda była skuteczna, należy umieścić dużą ilość wentylatorów w ścianach i na dachu budynku. Metoda sprawdza się w miejscach, w których zanieczyszczenie atmosfery sięga niskiego poziomu. Wentylacja rozcieńczająca jest wytrzymała i prosta w naprawie.

Drugi system nazywamy wentylacją wyciągową. Ten rodzaj wentylatorów przemysłowych najczęściej montuje się w pobliżu źródła zanieczyszczenia. W odróżnieniu od wentylacji rozcieńczającej systemy wyciągowe mają za zadanie wydalić zassane powietrze poza budynek. Konstrukcja wymaga zbudowania odpowiedniego kanału do przetransportowania zanieczyszczeń chemicznych.

Ten rodzaj wentylacji przemysłowej znajduje zastosowanie tam, gdzie stężenie skażenia powietrza jest wysokie i zagraża pracownikom obiektu. System zużywa mniej energii elektrycznej od wentylacji rozcieńczającej i radzi sobie z pochłanianiem pyłu, opiłków metalu oraz groźnych dla zdrowia oparów. Niestety zachowanie wyciągowych oczyszczaczy w dobrej kondycji wymaga regularnej konserwacji urządzenia. Przekłada się to na wyższe koszty związane z użytkowaniem sprzętu.