Czy patriotyzm gospodarczy, ekonomiczny i konsumencki coś różni?

Czy patriotyzm gospodarczy, ekonomiczny i konsumencki coś różni?

Patriotyzm gospodarczy, ekonomiczny oraz konsumencki. Często w mowie potocznej możemy spotkać się z tymi określeniami używanymi wymiennie. Jednak każdy z nich jest czym innym. Poniżej postaramy się nieco przybliżyć ten temat.

 

Patriotyzm ekonomiczny

Patriotyzm ekonomiczny na tle wszystkich trzech wymienionych jest pojęciem najszerszym. Zdefiniować go można, jako świadomą postawę decydowania się na wybory, które mają pozytywny wpływ na rynek, z którym konsument się identyfikuje. Możemy tutaj śmiało zaliczyć robienie zakupów u rodzimych producentów, jednak patriotyzm gospodarczy wykracza daleko poza tą czynność. Wykracza również poza obręb jednostki, sięgając urzędów, firm, czy jednostek samorządu terytorialnego. Dla przykładu patriotyzmem ekonomicznym będzie wybór firmy lokalnej jako naszego współpartnera w interesach, zamiast decydowanie się na firmę zza granicy. Tego typu wybory, zatrzymują kapitał w danym kraju, co przekłada się na jego wzrost gospodarczy. Patriotyzm ekonomiczny możemy rozbić na dwa nieco węższe swym zasięgiem pojęcia: patriotyzm gospodarczy oraz patriotyzm konsumencki.

Patriotyzm gospodarczy

Patriotyzm gospodarczy to zależności między firmami oraz wpływ instytucji państwowych na kreowanie odpowiednich warunków rozwoju gospodarczego, mającego na względzie dobro państwa. Innymi słowy, ustawodawstwo, które wspiera rodzime firmy, możemy zaliczyć do patriotyzmu gospodarczego. Chodzi o wszystkie działania, które przedkładają interes lokalny nad zagranicznym. Mowa tutaj o odprowadzaniu podatków do budżetu własnego państwa, zawieranie umów handlowych z firmami w obrębie tego samego kraju czy choćby próby wyeliminowania tak zwanej szarej strefy.

Patriotyzm konsumencki

Tutaj pojęcie wydaje się całkiem jasne. Patriotyzmem konsumenckim nazwiemy wybory zakupowe, które uwzględniają dobro publicznego rodzimych producentów. Dla przykładu zakup owoców i warzyw polskich producentów, zamiast tych zagranicznych, możemy zaliczyć do patriotyzmu konsumenckiego. Taka postawa sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy, co jest bezpośrednim przełożeniem na wzrost zamożności obywateli. Do innych zalet patriotyzmu konsumenckiego zaliczyć możemy zwiększanie kapitału na inwestycje na rynku krajowym, a nawet międzynarodowym. Tak się składa, że towary znakowane kodami kreskowymi, możemy bez problemu rozpoznać po kraju pochodzenia. Tak zwany prefiks nie jest co prawda jednoznaczny z tym że produkt powstał w polskiej firmie, jednak w większości przypadków tak właśnie jest. Kody kreskowe zaczynające się prefiksem 590, oznaczają Polskę.