Co z nowymi inwestycjami przesyłowymi?

Co z nowymi inwestycjami przesyłowymi?

Sprawny system przesyłowy determinuje stabilną, a co za tym idzie bezpieczną gospodarkę. Niemal wszystkie zawody korzystają z zasobów energetyki i jest niemal nie do pomyślenia, co by się stało, gdyby ta infrastruktura zawiodła.

 

Zawodność PSE

Rzadkie awarie, jakie odnotowują PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne, potrafią zdestabilizować działanie wielu firm. Dobrym przykładem jest incydent z ubiegłego roku, kiedy to doszło do awarii w stacji Rogowiec. Wymusiło, to odcięcie niemal całej elektrowni Bełchatów. Konieczny był import energii od sąsiadów. Awaria ta przydarzyła się przez błąd ludzki, jednak jest dobrym sygnałem ostrzegawczym, przed zaniedbywaniem sprawności sieci.

Kolejne inwestycje PSE

W latach 2021-2030 PSE planuje wydać na inwestycje swoich sieci przeszło 14 mld zł. Jedną z inwestycji strategicznych jest budowa sieci szkieletowej dotyczących linii 400 kV. Sztandarowym pomysłem jest budowa i modernizacja sieci na Pomorzu. Pozwoli to, pozyskiwać energię z farm wiatrowych na Bałtyku. Dużo dyskutuje się o tym pomyśle w kontekście prawa wodnego. Ciekawym pomysłem jest także projekt Harmony Link. Ma on za zadanie połączyć energetycznie Polskę i Litwę dzięki budowie podmorskiego kabla prądu stałego. Jest to kooperacja Polskich Sieci Energetycznych oraz litewskiego Litgrid. Część ze środków na ten projekt pozyskano z funduszy europejskich w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Połączenie, to ma powstać do 2026 roku.

Specustawa przesyłowa

By inwestycje te można było przeprowadzić, konieczna była nowelizacja w KPA – kodeksie postępowania administracyjnego.  Prezydent podpisał tak zwaną specustawę przesyłową w minionym roku. Dzięki niej, usprawnienie procesu inwestycyjnego w kontekście przesyłu energii ma wesprzeć budowę inwestycji strategicznych planowanych przez PSE. Pozytywnie odbije się to również, na sektorze naftowym, chodzi o terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

O ile planowanie farm wiatrowych na Bałtyku jest czymś nowym, to zdecydowanym uproszczeniem jest łatwość zagospodarowania terenu. Sieci przesyłowe na lądzie wymuszają niejednokrotnie pozyskiwanie zgód pod budowę odpowiedniej infrastruktury. Tego typu normy ustala ustawa o gospodarce nieruchomościami. Ważnymi punktami są tutaj zbrojenia terenu, które wykonawca musi wziąć pod uwagę podczas przygotowania strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.