Adresowanie listu

Ważne jest, aby zwrócić się do odbiorcy formalnie, w taki sposób, aby poczuł się szanowany i doceniony. Można to zrobić na różne sposoby – używając zwrotów grzecznościowych, używając ich tytułu lub stanowiska, rozmawiając z nimi formalnie lub nieformalnie itp.

Formalny język

Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać podczas pisania listu, jest to, jakiego rodzaju języka należy użyć – formalnego czy nieformalnego. W zależności od sytuacji i osoby, która go otrzymuje, może się to różnić w zależności od listu (np. pisanie oficjalnego listu w porównaniu z nieformalną notatką z podziękowaniami). Wreszcie, należy pomyśleć o tym, jak chcą, aby ich autoprezentacja brzmiała i użyć odpowiednich słów i zwrotów (np. zachowując zwięzłość), jednocześnie odpowiednio odzwierciedlając ich osobowość (np. nie brzmiąc zbyt sztywnie). Istnieje wiele rodzajów listów. Typ, który będziesz pisać, to list oficjalny.

Jak rozpocząć list oficjalny

Zaczyna się od „Drogi (nazwisko odbiorcy)”, a następnie Twoje imię i nazwisko, a następnie tytuł. Następnie należy podać datę i powód napisania do odbiorcy. . Należy również podać swoje imię i nazwisko oraz tytuł. List można rozpocząć na dwa sposoby. Pierwsza jest najbardziej formalna i uważana za staromodną. Drugi jest bardziej nieformalny i był kiedyś najpopularniejszym sposobem pisania listów. Pierwsza zaczyna się od słowa „Drogi”, po którym następuje imię osoby, które należy pisać wielką literą. Na przykład:

Drogi Janis,

Drugi sposób zaczyna się od „Cześć”, po którym następuje imię osoby, a następnie jej tytuł, jeśli go posiada. Na przykład:

Cześć Freda,

Pan/Pani/Pani/Dr/Prof. ____

Nie jest konieczne umieszczanie żadnych innych informacji w liście rozpoczynającym się w ten sposób. Oba sposoby mogą obejmować pozdrowienia, takie jak „Dzień dobry” lub „Pozdrowienia”.

Wprowadzenie

Wprowadzenie lub pozdrowienie to pierwsze zdanie twojego listu. Akapit zamykający oznacza koniec listu oficjalnego. Nie jest to obowiązkowe, ale jest to zwykły sposób zakończenia listu. List zwykle zaczyna się od zdania wprowadzającego, po którym następuje akapit, który zawiera bardziej szczegółowe informacje o celu pisania, a następnie kończy się kolejnym jednym do dwóch zdań zamknięcia, po których należy go podpisać słowami „Z poważaniem” lub „Pozdrowienia”. List musi zaczynać się od intencji napisania listu. Powinieneś wspomnieć, o czym piszesz i dlaczego to piszesz. Wreszcie, istnieją różne sposoby zakończenia oficjalnego listu w zależności od tego, czy jest to nieformalny list biznesowy, czy bardziej osobisty.