list

Adresowanie koperty – porady, ciekawostki, najważniejsza informacje

Chociaż listy z roku na rok tracą na popularności na rzecz e-maili i wiadomości wysyłanych za pośrednictwem mediów społecznościowych, wciąż nie brakuje zwolenników tego klasycznego rozwiązania. Ręcznie pisane listy są dziś niesamowitym upominkiem, wyrazem szczerej sympatii i zwyczajnie miłym gestem – nie tylko od święta lub jako pocztówka z wakacji. Niestety ze względu na niewielką popularność tradycyjnej poczty, nie każdy wie, jak poradzić sobie z zaadresowaniem i wysłaniem listu. Skorzystaj z porad dotyczących adresowania koperty, a wysłanie listu nigdy już nie będzie dla Ciebie problemem!

Gdzie umieścić dane na kopercie?

Dane adresata zapisuje się w prawym dolnym rogu koperty. Kolejno powinny znaleźć się tam takie informacje jak:

 • -Zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko;
 • -Ulica, numer domu/lokalu;
 • -Kod pocztowy i miejscowość.

Z kolei dane nadawcy należy umieścić w lewym górnym rogu koperty. Wiele osób rezygnuje z umieszczania danych nadawcy na kopertach, jednak są one niezwykle ważne. Jeśli list z jakiegoś powodu nie trafi do odbiorcy (np. wpiszesz niepoprawny adres, adresat nie odbierze listu na czas), powróci on na Twój adres – jeśli go zabraknie, list przepadnie. Dane nadawcy powinny wyglądać następująco:

 • -Imię i nazwisko;
 • -Ulica, numer domu/lokalu;
 • -Kod pocztowy.

Wszystkie dane postaraj się zapisać na kopercie w sposób czytelny, a w razie potrzeby pisz drukowanymi literami. Jednocześnie należy pamiętać, aby dane adresata i nadawcy były na tyle niewielkie, aby nie zajmowały zbyt dużo miejsca na kopercie i nie zlewały się ze sobą.

Bezwzględnie musisz zostawić miejsce na znaczek, który przykleja się w prawym górnym rogu koperty oraz miejsce w jej lewym dolnym rogu. Jest to pole informacyjne, wykorzystywane przez pocztę do określenia rodzaju przesyłki (np. polecona, priorytetowa). Dla zwykłych listów niepoleconych pole to zwyczajnie pozostaje puste.

Jak zapisywać zwroty grzecznościowe?

Poprawne zapisywanie zwrotów grzecznościowych na kopercie może stanowić nie lada problem. W listach kierowanych do przyjaciół lub członków rodziny raczej nie musisz przywiązywać uwagi do prawidłowego zapisu zwrotów grzecznościowych, jednak w przypadku bardziej oficjalnych przesyłek są one niezwykle istotne. Wykorzystywane w listach zwroty grzecznościowe to:

 • Szanowny Pan (Sz. Pan);
 • Szanowna Pani (Sz. Pani);
 • Szanowni Państwo (Sz. Państwo).

Oprócz powyższych często możesz spotkać się z formą Sz. P. I choć taki skrót zajmuje mniej miejsca na kopercie, to z punktu widzenia językowego jest niejednoznaczny i tym samym niepoprawny. W ramach oszczędności miejsca możesz ominąć formę „Szanowny”, zamiast tego stosując sam zwrot „Pan”. Zasada ta odnosi się do wszystkich powyższych przykładów zwrotów grzecznościowych. Ponadto musisz pamiętać o tym, aby każdy zwrot grzecznościowy zapisywać wielką literą.

W przypadku, gdy piszesz oficjalny list do osoby posiadającej konkretny tytuł naukowy, również on powinien znaleźć się w zwrocie grzecznościowym. Przykładowe formy to:

 • Szanowna Pani Profesor (Sz. Pani Prof. lub  Sz. Pani Prof. dr hab.);
 • Szanowny Pan Doktor (Sz. Pan Dr);
 • Szanowny Pan Dziekan.

Adresowanie listu do wielu adresatów

Jeśli swój list wysyłasz do więcej niż jednej osoby (np. do całej rodziny), jak najbardziej należy umieścić na kopercie imiona wszystkich adresatów. Imion nie zapisujesz według subiektywnie ustalonej ważności lub stopnia więzi rodzinnych, a zgodnie ze ściśle określoną regułą, która sugeruje, by imiona żeńskie zawsze znajdowały się przed męskimi. Jeśli jeden lub więcej spośród adresatów to dzieci, ich imiona należy umieścić za imionami rodziców, z uwzględnieniem tego, że i tu imię dziewczynki ma pierwszeństwo przed imieniem chłopca. Jako że nadal ważną rolę odgrywa zasada oszczędzania miejsca na kopercie, zamiast imion możesz użyć samych inicjałów. Oto kilka przykładów:

 • Krystyna i Michał Nowakowie – K. i M. Nowakowie
 • Krystyna, Michał, Julia i Adam Nowakowie – K. M. J. A. Nowakowie

Jak widać na powyższych przykładach, nazwiska adresatów odmieniasz zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny. Dotyczy to również imion obcojęzycznych.

Znaczek na list nie musi być tradycyjny!

Kilkadziesiąt lat temu znaczki pocztowe można było kupić w każdym sklepie, jednak dzisiaj zakup ich może być nieco bardziej problematyczny. Na szczęście i tu z pomocą przychodzi Internet i nowa funkcjonalność Poczty Polskiej, która umożliwia zakup znaczka pocztowego za pośrednictwem serwisu internetowego. Co więcej, zakupione przez Internet znaczki możesz dowolnie personalizować, a więc wykorzystać własną grafikę zamiast ogólnodostępnych wzorów.

Neoznaczki, jak nazwano tę funkcję, odbiegają wyglądem od tradycyjnych znaczków pocztowych (m.in. posiadają kod identyfikacyjny i datę ważności), jednak spełniają dokładnie tę samą funkcję. Serwis Envelo z Grupy Poczty Polskiej dostępny jest niezależnie od pory dnia i sprawnie przeprowadza użytkownika przez proces zakupu, podpowiadając, jaki znaczek będzie odpowiedni dla danego rodzaju przesyłki. Zakupiony znaczek możesz nadrukować bezpośrednio na kopertę lub wydrukować i przykleić na nią. Tradycyjne znaczki pocztowe wciąż dostępne są w placówkach Poczty Polskiej oraz w niektórych kioskach.