5 kroków do prawidłowego rozliczenia PIT z partnerem/partnerką

5 kroków do prawidłowego rozliczenia PIT z partnerem/partnerką

1. Wybór odpowiedniego formularza PIT

W pierwszej kolejności przed rozpoczęciem wypełniania PIT należy wybrać odpowiedni formularz. Do rozliczania się z partnerem/partnerką należy wybrać formularz PIT 37 lub PIT 36. W tym przypadku podatnik/podatniczka ma możliwość wyboru dowolnego formularza. Warto jednak wiedzieć, że PIT 37 jest polecany osobom, których przychody pochodzą głównie z pracy na etacie, a PIT 36 bardziej odpowiedni jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

2. Wybór rodzaju rozliczenia

Po wybraniu odpowiedniego formularza PIT należy określić rodzaj mającego być rozliczenia. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy zwykłym rozliczeniem, a rozliczeniem na zasadzie wspólnego gospodarstwa domowego. Pierwsza opcja wymaga od podatnika/podatniczki podania sumy przychodów oraz kwoty podatku należnego, a także informacji o kosztach uzyskania przychodów. Przy rozliczeniu na zasadzie wspólnego gospodarstwa domowego suma przychodów i podatku należnego jest podzielona na połowy i wykazana w poszczególnych formularzach.

3. Wprowadzenie danych

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie niezbędnych danych do formularzy PIT. Każdy z podatników/podatniczek powinien wprowadzić swoje dane. Do formularzy powinny zostać wprowadzone informacje dotyczące dochodów i ulg podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów. Formularz PIT powinien być podpisany przez obie strony, dlatego ważne jest, aby wszystkie dane były wprowadzone poprawnie.

4. Wysłanie formularzy do Urzędu Skarbowego

Uzupełnienie formularzy PIT należy zakończyć wysłaniem ich do Urzędu Skarbowego. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest dostarczenie formularzy do urzędu wraz z załącznikiem. Drugim sposobem jest wysłanie formularzy drogą elektroniczną. W tym celu należy zarejestrować się w systemie e-PIT i wydrukować oraz podpisać formularze PIT. Następnie trzeba je przeskanować i wysłać do Urzędu Skarbowego.

5. Oczekiwanie na zwrot podatku

Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na zwrot nadpłaconego podatku. Na taką decyzję trzeba czekać około 3 miesięcy. Jeśli podatnik/podatniczka nie otrzyma informacji od urzędu skarbowego, może wystąpić o ponowne przeliczenie podatku. W tym celu należy wypełnić formularz PIT-38 i go wysłać. Warto wiedzieć, że w przypadku wystąpienia o zwrot podatku należy załączyć do niego kopie formularzy PIT, które zostały wcześniej wysłane do urzędu skarbowego.

Podsumowanie

Rozliczenie PIT z partnerem/partnerką nie jest trudnym zadaniem. Ważne jest jednak, aby każdy z kroków został starannie wykonany. Do rozliczenia należy wybrać odpowiedni formularz oraz określić rodzaj mającego być rozliczenia. Następnie należy wprowadzić do formularzy PIT wszystkie potrzebne informacje i dokumenty oraz je wysłać do Urzędu Skarbowego. Oczekując na zwrot nadpłaconego podatku można wystąpić o ponowne przeliczenie go za pomocą formularza PIT-38.